Dela

Facebook Mail Twitter

Pengar och politik: Vem öppnar plånboken när tankesmedjorna driver opinion?

Nästa vecka gästar två av världen främsta forskare i statsvetenskap Södertörns högskola för att prata om pengars betydelse i politiken. För politik och pengar går hand i hand. Men hur ser den relationen när det kommer till nya politiska aktörer som tankesmedjor och andra sociala rörelser?

Student läser på en surfplatta

Tankesmedjor, privata forskningsinstitut och andra sociala rörelser gör allt större avtryck i den politiska debatten. Deras granskningar och rapporter ges utrymme i media, politiker refererar till dem. Men vilka pengar de har i ryggen och hur relationen mellan finansiär och tankesmedja ser ut finns inga tydliga svar på.

Sedan en tid tillbaka driver Centrum för studier av politikens organisering, CPO, vid Södertörns högskola ett projekt där de på olika sätt studerar pengarnas betydelse i politiken. 17 maj bjuder de in till en öppen föreläsning på temat politik och pengar.

— Tankesmedjor driver och utvecklar berättelser om viktiga frågor i dagens samhälle. De påverkar politikens utformning. Men hur de finansieras är väldigt oklart, forskningen vet väldigt lite om det. Det är en fråga om demokrati, för pengar sätter ramarna för vad som är möjligt att göra inom politiken, säger Adrienne Sörbom, professor i sociologi och forskningsledare för CPO.

Till detta tillfälle har CPO bjudit in två av de främsta forskarna i världen inom ämnet: Susan E Scarrow, professor i statsvetenskap från University of Houston, och Dieter Plehwe, även han professor i statsvetenskap från Berlin Social Science Center. De kommer att föreläsa kring partier och tankesmedjors relation till pengar.

Susan E Scarrow har framför allt fördjupat sig i hur finansieringen av politiska partier går till och hur den regleras. Det ser olika ut världen över, men det är en betydligt mer transparant process än jämfört med relationen mellan finansiärer och icke-partibundna organisationer. Hon kommer berätta mer om hur man bygger bättre system för politisk organisering. Dieter Plewhe kommer att tala om nyare organisationer som inte alltid förs fram som politiska aktörer, och svara på frågor hur de påverkar det politiska landskapet.

Adrienne Sörbom forskar även hon kring hur organisationer utanför partipolitiken påverkar världspolitiken och samhället. Hösten 2018 kom boken Discreet power om organisationen World economic forum och hur de sätter dagordningen för globalt beslutsfattande. I boken lyfts också problem som brist på transparens och möjligheten att utkräva ansvar. En organisation som visar på de problem som kan uppstå när tankesmedjor och andra icke-partibundna organisationer får stor makt i samhällsdebatten.

För att förstå dessa organisationer, vilka som finansierar dem och deras drivkrafter krävs mer forskning säger Adrienne Sörbom. Vilken roll spelar finansiärer, deltar de i möten? Hur för de fram vad de önskar att organisationen ska eller inte ska göra? Hur ska politiska partier agera för att slå vakt om sina egna intressen i förhållande till tankesmedjor och andra rörelser? Frågorna är många. Några får ett svar den 17 maj.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Ekonomi Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-22