Dela

Facebook Mail Twitter

Ny bok: Forskare vill visa annan bild av segregation

I sin nysläppta bok vill Jonas Lindström, Fil. dr i sociologi, problematisera begreppet segregation – ett uttryck han ofta tycker missuppfattas.

– Vi måste komma förbi det här enkelriktade tänket när det gäller segregation och förstå hur det är processer där vi gör skillnader mellan människor och också fundera på varför vi gör det, säger han.

Student läser på en surfplatta

När Jonas Lindström fick förfrågan från Liber förlag att bidra till deras bokserie som behandlar olika samhällsvetenskapliga begrepp visste han direkt att det var något han ville göra. Han har forskat på städer och segregation i många år, och har länge funderat på att skriva en liknande bok på eget initiativ.

– Jag har haft den här boken i huvudet tidigare där tanken är att vidga perspektivet när det gäller begreppet och fenomenet segregation, säger han.

En vanlig missuppfattning är enligt honom att segregation bara handlar om platser som uppfattas som utsatta, men ingen plats är i sig segregerad. Det är först när man ställer två platser mot varandra som man kan prata om segregation.

– Platser som Stockholms innerstad, Danderyd och Saltsjöbaden är minst lika segregerade, kanske mer om man tittar på homogeniteten, än de platser som anses utsatta. Men vi tänker sällan på de här platserna som segregerade, utan förknippar begreppet med utsatta områden, säger han.

Kan få farliga konsekvenser

Han vill belysa att segregation inte heller bara handlar om platser utan i grunden om hur vi konstruerar gemenskaper i samhället och gör skillnad mellan olika grupper vilket får stora sociala konsekvenser.

– Nackdelarna är att det här blir en grogrund för missförstånd och fördomar, åt båda hållen, och framför allt att det kan vara en fara för ett samhälle där grupper människor aldrig möts. Och då skapar man fantasibilder av det här med vi och dem och en stigmatisk bild av förorter.

Det finns ingen enkel lösning på samhällsproblemet segregation, men Jonas Lindström tror att vi har mycket att vinna på att börja diskutera frågan i större utsträckning. För det kan få farliga konsekvenser om den får gå för långt.

– För att förstå segregationens mekanismer så måste man också förstå människors oförmåga att anpassa sig till samhällsförändringar. När det uppstår oroliga tider tenderar segregationens konturer att bli starkare. Det är ingen slump att det som hände i Europa efter börskraschen 1929 föregick det som hände i Tyskland på 30-talet, som kanske är det värsta exemplet vi har på segregation.

Vill nå bredare publik

Boken heter kort och gott ”Segregation” och kom ut på Liber förlag förra veckan. Med den populärvetenskapliga boken hoppas Jonas Lindström kunna nå en bredare publik och skapa förståelse för segregation som samhällsproblem.

– Vi måste komma förbi det här enkelriktade tänket när det gäller segregation och förstå hur det är processer där vi gör skillnader mellan människor och också fundera på varför vi gör det. Vi måste gå till oss själva och funderar på det här. Det hoppas jag kunna bidra med när man läser boken, säger han.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-22