Dela

Facebook Mail Twitter

Ny rapport visar: Större roll för sociala medier i lokala val

Rapporten Medierna och lokalvalen 2018 visar att de lokala medierna har tappat sin dominerande ställning när det gäller bevakningen av de lokala valrörelserna. Istället har sociala medier – för vissa grupper – tagit över som nav i informationsflödet. Dessutom har lokalmedierna mer en speglande än en granskande roll. Och i vissa kommuner saknas en arena för politisk debatt helt.

Student läser på en surfplatta

Rapporten Medier & demokrati är författad av Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola och Sanna Volny, adjunkt i journalistik vid Södertörns högskola. De har granskat hur lokal politik speglas i ett digitalt och allt mer fragmenterat medielandskap, och hur olika väljargrupper tar del av lokal politisk journalistik och information.

- Mediernas roll i val och valrörelse har studerats noga, men då alltid på riksnivå, säger Gunnar Nygren. Inte sedan 2006 har någon tittat på de lokala och regionala medielandskapen ser ut under en valrörelse, och sedan dess har det hänt mycket, inte minst vad gäller sociala medier och minskade resurser till lokaljournalistik.

Sociala medier utgör navet i informationsflödet kring valet

Rapporten berättar om resultaten i det pågående forskningsprojektet ”Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018”, ett samverkansprojekt mellan Mittuniversitetet, Södertörns högskola och Medier & demokrati. Författarna har till exempel sett att de lokala medierna inte längre är dominerande i bevakningen av de lokala valrörelserna, istället är det sociala medier som utgör navet i informationsflödet.

- Men det är inte så att sociala medier tagit över från traditionella medier, utan att människor möter en stor del av sin information genom sociala medier, framförallt på Facebook, genom att lokala mediers artiklar sprids och diskuteras där, säger Gunnar.

Lokalmedierna utför inte i någon större utsträckning en journalistisk granskning, utan är mer en arena där politiken får utrymme. Den skildrar valrörelsen, publicerar valkompasser och publicerar material som de lokala partierna skickar ut.

Medierna refererande istället för granskande

- Vi kunde till exempel se att två tredjedelar av all valbevakning i Linköping var initierad av partierna själva, berättar Gunnar. Jag kan tycka att medierna borde anta en mer granskande roll, inte bara refererande, det är ju själva berättigandet för journalistiken.

Författarna har tittat på tre regioner; Västernorrland, Stockholm och Östergötland, och sett hur heta lokala frågor naturligtvis får stort genomslag även i medierna i valrörelsen. Ett exempel är kampen kring Sollefteås BB och akutvård där Facebook-gruppen ”Framtidens akutsjukhus” med över 14 000 medlemmar var drivande i opinionsbildningen.

Facebooks roll i lokala valrörelser

Sanna Volny har tittat just på Facebooks roll i valrörelsen. Hon har studerat alla lokala partiers och mediers sidor på Facebook och även öppna lokala Facebookgrupper. Hälften av de över 5000 poster som Sanna gick igenom behandlade politik.

- De lokala partierna skildrar främst den pågående valrörelsen på Facebook. Det är mycket ”Idag står vi på torget och bjuder på äpplen, kom och säg hej”, säger Sanna. Men de frågor som engagerar väljare mest, som vård, skola och omsorg, berörs också – vilket är naturligt då det är frågor som avgörs på lokal och regional nivå.

Grupperna länkar även i hög grad till lokala mediers artiklar, självklart sådana som är gynnsamma för den egna politiken.

- De lokala partiernas Facebooksidor länkar till lokala och regionala medier dubbelt så mycket som till de egna partisidorna, berättar Sanna. Därmed bidrar de till att lokalmedierna får spridning på sina inlägg, på mediernas egna Facebooksidor är engagemanget inte särskilt stort.

Rapporten beskriver även vilka partier som är mest angripna av andra politiska partier på Facebook.

- Socialdemokraterna är de som får absolut mest angrepp från alla de andra partierna. Inte så oväntat så klarar sig Liberalerna och Centern bäst ifrån kritik, de vill ju alla samarbeta med, säger Sanna.

Kommuner som saknar medial täckning saknar arena för politisk debatt

Sannas granskning omfattar alltså även 26 öppna lokala allmänna Facebook-grupper. I dessa grupper förekommer sällan politiska diskussioner, det är ofta inte tillåtet enligt gruppens regler. Detta innebär att i vissa kommuner som saknar täckning av lokala medier så finns det i princip ingen arena för att föra politisk debatt, förutom partiernas egna Facebooksidor.

- Det är tråkigt att det inte kan finnas en aktiv politisk debatt på sociala medier i lokalgrupperna. Men det är väl antagligen så att om det tillåts så tar trollen över och det går överstyr, resonerar Sanna.

Ytterligare något som Sanna tittat på är hur partierna använder sociala medier för att sprida sin politik. Det är inte ovanligt att partier och även politiker marknadsför sin politik genom betalda inlägg på Facebook, till exempel för att få större spridning på en debattartikel.

- Vi kunde till exempel tydligt se hur socialdemokraterna i region Stockholm drev en kampanj genom sociala medier mot Moderaterna genom att fokusera på Nya Karolinska sjukhuset. Till exempel startade de sajten ”vadkostarnks.nu”, som de sedan kunde dela information från i sociala medier, säger Sanna.

Här finns hela rapporten "Media och lokalvalen" att läsa Pdf, 4.6 MB..

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-10-07