Dela

Facebook Mail Twitter

Unikt skeppsvrak hittat i Östersjön

Ett unikt välbevarat skeppsvrak har hittats i Östersjön mellan Sverige och Estland och drar nu till sig internationell uppmärksamhet. Forskare från Södertörns högskola är del i den grupp som leder forskningen kring skeppet.

Student läser på en surfplatta

Vraket upptäcktes redan 2009 under prospekteringen för gasledningen North Stream i Östersjön, men det är först nu man förstått hur unikt det faktiskt är. I våras besiktigade företaget MMT vraket på uppdrag av Sjöhistoriska museet och har nu tagit fram en 3D-modell av skeppet utifrån det material man samlat in. Med hjälp av modellen upptäckte man hur otroligt gott skick skeppet är i – mer välbevarat än Vasaskeppet, enligt Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola.

– Östersjön är helt fantastisk när det gäller att bevara skeppsvrak. Det är mörkt, det finns inga strömmar och framför allt finns det ingen skeppsmask som förstör vraken, säger han.

Skeppets exakta ålder är svår att avgöra, men baserat på kanoner man sett ombord menar Johan Rönnby att det kan vara så gammalt som 1500-tal. Men skeppets ålder är inte den enda gåtan som kvarstår. Vad det användes till, var det byggdes och varför det sjönk är några av frågorna som forskarna hoppas kunna besvara genom vidare undersökningar.

Johan Rönnby

Johan Rönnby

– Man kan inte avgöra hur skeppet sjönk bara genom att titta på bilderna, men man kan anta att det gick fort eftersom livbåten fortfarande låg kvar på däck. Nästa steg är att under hösten ta ännu fler foton och samla in träprover för att kunna datera vraket, säger Johan Rönnby.

Vraket, som i dag går under namnet ”Okänt skepp”, är ett av flera vrak som just nu undersöks av MARIS, det marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörns högskola. 1400-talsvraket Gripshunden i Blekinge och skeppet Mars från 1564 är två andra viktiga pusselbitar när MARIS forskare försöker sätta ihop en bild av hur livet såg ut i Europa under tidig modern tid.

– Det här var en tid då Europa genomgick jättestora förändringar med den tidigmoderna globaliseringen och statsbildningsprocessen, och skeppen är en väldigt viktig del i det här. Utan dem kunde man inte upptäcka nya världsdelar eller ta kolonier. Det är det som är den stora forskningsfrågan här, att sätta in skeppen i en större bild, säger Johan Rönnby.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-22