Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola på Bokmässan i Göteborg

Forskare från Södertörns högskola kommer finnas på plats under Bokmässan i Göteborg den 26–29 september där de kommer bidra med sin expertis i seminarier och panelsamtal. Här kan du se alla programpunkter som våra forskare kommer delta i.

Student läser på en surfplatta

Forskartorget

Forskartorget är ett forum som tillsammans med bland annat universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter och företag skapar en arena där forskning kan presenteras på ett populärvetenskapligt sätt. Flera forskare från Södertörn kommer presentera sin pågående forskning på scenen i monter B05:72.

Fredag 27 september

12.50–13.05: Fredens historiska dilemma
År 2019 är det hundra år sedan Versaillesfreden slöts efter världshistoriens dittills största konflikt. Vilken roll spelar freden i historien och vems fred talar vi om? Anne Hedén, fil.dr i historia, deltar i detta samtal arrangerat av Historisk tidskrift.

13.40–13.55: Forskningsanknytning i lärarutbildningen
Natalia Karlsson, docent i matematik och lektor i matematik med didaktisk inriktning presenterar sin forskning som ligger till grund för kvalitets- och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik i Lärarutbildningen.

14.30–15.00: Vetenskaplig kunskap – ett kalejdoskop
Forskare sammanfogar gamla och nya skärvor av vetande till helhet, och tillsammans bidrar olika fält med kunskap som bygger den ständigt föränderliga värld som kan beskådas i kalejdoskopet. Genom att vrida och vända på problem i ljuset av tidigare kunskap framträder nytt vetande och nya lösningar på vår tids utmaningar. Katarina Wadstein MacLeod, professor i konstvetenskap, deltar i detta samtal arrangerat av Sveriges unga akademi.

16.45–17.00: Det naturliga: kroppen som kompass
Fredrik Svanaeus, professor i den praktiska kunskapens teori, tar sig an uppdraget att definiera och försvara det naturliga som livsideal genom undersökningar av fenomen som könsidentitet, sexualitet, kronisk smärta, utmattningssyndrom, datorspelsberoende, sociala medier och förändringar av människan på medicinsk väg.

Lördag 28 september

10.50–11.05: Tidiga annonser formade kvinnan som konsument och objekt
Vid sekelskiftet 1900 lades grunden för ett självklart inslag i vårt moderna liv: reklambilden. Industrialismens otaliga produkter skulle säljas med en teckning eller ett foto. I Den magiska spegeln undersöker Leif Runefelt, professor i idéhistoria, idealbilder av kvinnan i annonserna i denna svenska bildsatta annonsens genombrottstid. Presentationen arrangeras av Nordic Academic Press.

Övriga seminarier

Torsdag 26 september

11.00-11.45, Sal J1: En av fyra väljer fel gymnasieprogram
En av fyra elever avslutar inte gymnasieskolan. Är felval anledningen? Hur kan vi förhindra detta? Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar, och även en aktuell samhällsfråga. Charlotta Granath från Södertörns högskolas lärarutbildning deltar i denna diskussion arrangerad av Sanoma Utbildning.

Fredag 27 september

13.00–13.45, Sal F4: Hur mår biblioteken och demokratin?
Folkbiblioteken ska vara en demokratisk motor i lokalsamhället. Läsning ska i sin tur värna yttrandefriheten. Fungerar det så? Hur rimmar ambitionerna om tillgänglighet med nedläggningar av bibliotek och filialer? Pamela Schultz Nybacka, lektor i företagsekonomi, deltar i denna diskussion arrangerad av Biblioteksrådet – Sveriges Författarförbund.

11.00-11.45 Plats F3: Publicistisk kompetens som motgift
År 2022 kommer vi att konsumera mer falsk information än sann, enligt forsknings- och rådgivningsföretaget Gartner. Vi står inför helt nya utmaningar när det gäller demokrati och källkritik. Charlotta Granath från Södertörns högskolas lärarutbildning modererar detta samtal arrangerat av Sanoma Utbildning och Natur & Kultur.

15.30-15.50, Lärarscenen, C-hallen: Vem är jag och vad ska jag bli? Ungas vägval i djungeln av möjligheter och hinder
Vem är jag nu och vad ska jag bli? Vilka möjligheter har jag att forma mitt liv som jag själv vill? Så kan föräldrar, lärare och studie- och yrkesvägledare stötta eleverna i de stora vägvalen, få dem att lyfta blicken och planera sina liv. Charlotta Granath från Södertörns högskolas lärarutbildning deltar i detta samtal arrangerat av Lärarnas Riksförbund.

Lördag 28 september

15.00–15.20, Sal J1: Fredens historiska dilemma
År 2019 är det hundra år sedan Versaillesfreden slöts efter världshistoriens dittills största konflikt. Vilken roll spelar freden i historien och vems fred talar vi om? Anne Hedén, fil.dr i historia, deltar i detta samtal arrangerat av Historisk tidskrift och Riksbankens Jubileumsfond.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-24