Dela

Facebook Mail Twitter

Nytt anslag från Vinnova: Kulturkraft i det offentliga rummet

Forskningscentret Reinvent på Södertörns högskola och Landskapslaget AB har fått ett forskningsanslag från Vinnova inom ramen för regeringens satsning ”Samverkansprogram - Städer 2019”

Student läser på en surfplatta

Med projektet ”Kulturkraft i det offentliga rummet ” kommer Reinvent, Landskapslaget, Kollektivet Livet och Add on Ed AB att genomföra ett innovationsprojekt för att omvandla offentliga rum och handelsplatser till platser med kultur som katalysator för utveckling och social hållbarhet. Projektet startade i oktober 2019 och avslutas den 15 juli 2020.

– Med målen i Agenda 2030 står kommuner, fastighetsägare och näringsidkare inför stora utmaningar. Särskilt i storstädernas ytterområden där samhällsklyftor blir extra tydliga och där brister i jämställdhet och socialt utanförskap utgör växande problem, säger Apostolis Papakostas, forskningsledare vid Reinvent. Det här projektets övergripande mål är därför kraftsamla kring utveckling av ytterstadens offentliga rum och dess roll för ett hållbart, jämställt och inkluderande samhälle.

– Kultur i olika former har i alltid varit ett kitt för samhörighet, lärande och identitet, och platser för kulturaktiviteter centrala. Kultur utgör en attraktionsfaktor som stärker självkänsla och stolthet för invånare och nyttjare, säger Åsa Keane, VD för Landskapslaget som är projektkoordinator för projektet.

Apostolis Papakostas och Ann-Sofie Köping

Offentliga platser borde vara naturlig plats för kultur och möten

– De offentliga rummens platser är ofta handelsplatser med ett torftigt utbud för kultur och möten med ett lärande innehåll. Istället borde de vara en naturlig plats att skapa egen kultur och delta i kulturella aktiviteter, säger Ann-Sofie Köping, lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola och en av forskarna som deltar i projektet.

Projektet syftar till att ge till exempel kommuner, fastighetsägare och näringsidkare verktyg att tillsammans med civilsamhället utveckla sätt att kunna skapa just dessa offentliga rum, där konst och kulturyttringar får plats.

– Hela idén bakom forskningscentret Reinvent är att återskapa förorten, att hitta metoder för att motverka segregation och skapa ett fungerande samhälle för alla. Det här projektet är ytterligare ett steg på vägen mot detta, säger Apostolis Papakostas.

Kommuner, fastighetsägare och organisationer deltar i projektet

Parterna i detta projekt har både bredd och djup vad gäller erfarenhet och kompetens - en mix av praktiker, forskare och relevanta fastighetsaktörer, kommuner och intresseägare i omvärlden.

Projektkoordinator/projektledning: Landskapslaget AB

Projektparter: Add on Ed AB, Kollektivet Livet, forskningscentret Reinvent vid Södertörns Högskola, Citycon, Unibail- Rodamco-Westfield, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Visita, Huddinge kommun.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-23