Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola får ny forskarskola – ska stärka lärarutbildningen

Forskningsanknytningen i landets lärarutbildningar ska stärkas. Därför får Södertörns högskola i samarbete med två andra lärosäten nu en ny forskarskola för lärarutbildare, finansierad med medel från Vetenskapsrådet.

Student läser på en surfplatta

Lärarutbildningarna ska få en starkare anknytning till forskningen. För Södertörns högskola innebär det en helt ny forskarskola med tre finansierade doktorandtjänster under fem år.

— Det är väldigt roligt och betyder mycket för Södertörns högskola och vår lärarutbildning. Vi utbildar lärare med interkulturell profil, vi fokuserar mycket på mångfald i klassrummet och det internationella och globala sammanhang lärare och elever befinner sig i. Att vi fått medel för forskarskola visar att man tycket att det är viktigt att utbildningen för lärare och förskolelärare är förankrad i forskning, säger Maria Zackariasson, professor i etnologi och forskningsledare på lärarutbildningen.

Forskarskolan ”Utbildning, lärande, globalisering” kommer att anta nio doktorander, varav tre kommer att vara på Södertörns högskola. Ämnen som omfattas här är svenska och etnologi och forskarutbildningsområdena Utbildningsvetenskapliga studier och Historiska studier. Håll utkik efter utlysningarna av doktorandtjänster som läggs ut under våren 2020.

Malmö universitet leder forskarskolan, och utöver Södertörns högskola får också Uppsala universitet ta del av finansieringen på 40 miljoner kronor över fem år. Vid dessa lärosäten välkomnas doktorander i bland annat historiedidaktik, utbildningssociologi och språkdidaktik.

— Doktoranderna kommer att undervisa på lärarutbildningen, vilket stärker forskningsanknytningen ytterligare. Forskarskolan kommer också ha en internationell referensgrupp och kommer att genomsyras av internationalisering och mångvetenskaplighet. Något som syns i både kurser och workshops, säger Maria Zackariasson.

Vetenskapsrådet har under hösten också delat ut en lång rad projektbidrag där forskare från Södertörns högskola är mottagare. Inom området utbildningsvetenskap har Alireza Behtoui, professor i sociologi, tillsammans med flera forskare på högskolan, bland annat Dany Kessel, doktor i nationalekonomi, fått drygt 5,8 miljoner över fyra år för sitt projekt kring hur skolan kan minska ojämlika utbildningsmöjligheter. Anders Burman, professor i idéhistoria har fått 5,3 miljoner för en historisk studie över svensk pedagogik.

Elisabeth Langmann, lektor och forskare i pedagogik, har tillsammans med Lovisa Bergdahl fått bidrag för ett projekt där hon ska studera hur konfliktytor kring jämställdhet och jämlikhet gestaltas i klassrummet. Viktor Johansson ska inom projektet Samiska barn som tankevandrare se närmare på urfolks tidig barndomspedagogik.

Även när Vetenskapsrådet meddelade årets projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap fanns Södertörnforskarna med. Alexandra Bogren beviljades medel för sitt projekt om betydelsen av kameraövervakning för våldsutsatta yrkesgrupper.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-10-09