Dela

Facebook Mail Twitter

Kunskap främsta anledningen till "flygstopp"

Kunskap, familj och vänner, det egna samvetet. Det är skäl till att vissa människor valt att sluta flyga med hänsyn till miljön. Men det är inte vilken kunskap som helst visar det sig.

Vi vet vad som krävs för att rädda klimatet, men vi gör inte i närheten allt som vi kanske borde göra. Vi lever inte som vi lär kort sagt. Men det finns de som i sin vardag försöker leva mer klimatvänligt och minska sitt avtryck. Vad fick dem att fatta beslutet att helt, eller delvis, välja bort flyget?

Den frågan sökte Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik vid Södertörns högskola, och Nina Wormbs, professor i teknikhistoria vid KTH, svaret på. Och det presenteras nu i en bok. Skälen som nämns är oftast: mer kunskap, samvetsskäl, sociala skäl samt att det i dag erbjuds bra alternativ.

Att studera hur människor själva resonerar kring sitt agerande är viktigt av flera anledningar. Forskningen vet mycket om klimatproblemen och det finns många förslag på lösningar:

— Det verkar som att det stora problemet har att göra med beteenden. Vi ändrar oss inte, vi vill inte ge upp saker och ting. Då blir det väldigt viktigt att ta reda på hur människor tänker, säger Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik.

Ta del av studiens resultat i boken: Grounded - Beyond flygskam. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Hållbarhet Läs mer om: Natur & miljö

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-10-09