Dela

Facebook Mail Twitter

Polisiära beslut i kritiska lägen - ny bok om vapenanvändning i tjänst

En polis måste kunna fatta rätt beslut i mycket svåra situationer. Vilka faktorer påverkar och hur ska polisstudenter rustas för att kunna göra rätt bedömningar? I en ny bok diskuterar Adrian Wigsten utifrån sina egna erfarenheter beslutsfattande i kritiska situationer. 2 mars anordnas också ett panelsamtal där frågorna diskuteras.

Student läser på en surfplatta

Efter drygt två år som polis tvingades Adrian Wigsten för första gången avlossa sitt vapen vid ett ingripande. Ett varningsskott vid en insats i ett bostadsområde. Han var tvungen att fatta ett snabbt beslut. Efteråt har han jämfört beslutssituationen med att bromsa för ett djur på vägen. Han agerade reflexmässigt, utan medveten reflektion.

— Att använda sitt vapen är ett av de svåraste beslut som vi som poliser har att fatta. I en sådan situation är igenkänning en central faktor, man behöver erfarenheter som man kan använda i situationen. Att räkna ut där och då hur man ska agera i en situation man inte har tidigare erfarenhet av är väldigt svårt, inte minst under förhållanden som präglas av stress, säger Adrian Wigsten som i dag är polisinspektör i Stockholm och instruktör i polisiär konflikthantering.

Hur rusta studenter att hantera riskfyllda situationer?

Utifrån två händelser, från både skarpt läge och en övning, utforskar Adrian Wigsten om forskning kan bidra till en bättre förståelse av beslutsfattande i en krissituation. Och om den förståelsen kan bidra till bättre förberedelse.

Vardagen som polis är oftast långt ifrån den som visas på film och tv. Men risken att hamna i farliga och riskfyllda situationer finns där från dag ett. Hur ska polisstudenter rustas för något som tack och lov är ovanligt, men ändå kräver mycket erfarenhet för att hanteras på rätt sätt?

— Upplevelsebaserad utbildning är normen när man tränar den här typen av beslutsfattande. Det gäller att träna så verklighetsnära som möjligt, att träna på rätt situationer och att få relevant återkoppling på sitt agerande, säger han.

Viktigt att öva förmågan att fatta beslut

Redan i dag tränas polisstudenter för olika händelser där de kan tvingas fatta snabba beslut i svåra lägen. Men den tidiga vapenträningen lägger mer fokus på metoder, likaså har det kompetensprov som genomförs ett mer tekniskt fokus. Adrian Wigsten menar att det är viktigt att studenterna så snart det är lämpligt får öva förmågan att fatta beslut mera tillämpat och i många olika situationer, för att man snabbt ska kunna bygga en så omfattande erfarenhetsbank som möjligt.

Boken Polisiärt beslutsfattande i kritiska situationer Länk till annan webbplats. är skriven i samarbete med Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik. Essän är en del i ett utvecklingsprojekt på Södertörns högskola där polislärare undersöker sina yrkeserfarenheter utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Med hjälp av teoretiska perspektiv från etik, juridik och psykologi har han försökt dra lärdomar av de två händelserna och dela med sig av dessa till andra.

— Jag tror att det är viktigt att ständigt ifrågasätta och undersöka om man kan vidareutveckla det man gör. Allt som fungerade i går, kommer inte att fungera i morgon. Samhället förändras hela tiden, och det behöver vi också vara beredda att göra, säger han.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-05-07