Dela

Facebook Mail Twitter

Ny forskning visar vad som krävs för att en elev ska lyckas i skolan

I en ny studie försöker forskare svara på frågan vad som egentligen krävs för att en elev ska få höga betyg i skolan – och resultaten är inte vad de väntade sig.

– Lärarna spelade helt klart en mindre roll än vad vi hade väntat oss, säger Niclas Månsson, professor i pedagogik vid Södertörns högskola.

Student läser på en surfplatta

Från början var det tänkt att studien skulle undersöka hur gymnasieelever som kommer från hem där föräldrarna inte har universitetsutbildning lyckas i skolan trots att de har sämre förutsättningar för att få höga betyg. Tidigare forskning visar nämligen att hemmets utbildningsbakgrund och socioekonomiska miljö kan knytas till framgång i skolan. Men det visade sig vara svårt att få tillgång till enbart ungdomar ur denna grupp, så forskarna bestämde sig för att ta in lika många ungdomar från hem med god utbildningsvana för att jämföra grupperna. Syftet med studien är att ta reda på vilka drivkrafter dessa ungdomar har och vilka metoder de använder för att lyckas i skolan. Och resultaten som hittills kommit fram visar att de är samma för elever med både låg och hög utbildningsbakgrund.

– Det som förvånade mig var att det var så lika mellan de två grupperna oavsett om man har migrerat eller är född i Sverige eller kommer från studievana eller studieovana hem, säger Niclas Månsson, professor i pedagogik vid Södertörns högskola, som arbetar med studien tillsammans med två forskare från Stockholms universitet.

– Det är knappast någon som förnekar bilden av att medelklassens barn är skolans vinnare, men vårt projekt visar att denna bild inte är huggen i sten, fortsätter han.

Niclas Månsson

Niclas Månsson, professor i pedagogik.

Nätverk är det främsta hjälpmedlet

Till att börja med tittade forskargruppen på hur de framgångsrika eleverna förhåller sig till materiellt stöd, alltså tillgång till saker som datorer, bibliotek och läxhjälp i hemmet eller skolan. Det visade sig att de tillfrågade eleverna mycket sällan använder sig av dessa hjälpmedel. Istället använder de sina nätverk i form av familj och studiekamrater. Eleverna pluggar ihop i grupper eller par, tillsammans med andra elever som har samma ambitioner som de själva.

– Det är mycket givande och tagande, lite som en affärsöverenskommelse, där man parar ihop sig med personer som är duktiga i ämnen där man själv är svagare. Samtidigt som man hjälper varandra så konkurrerar man också, och det sporrar dem. Man ska helst inte vara den som kan bäst för då har man inget att lära sig i gruppen. En elev som vi intervjuade sa att ”om du är den smartaste tjejen i rummet så är du i fel rum”, säger Niclas Månsson.

Mamman pekas ut som viktigast

Stöd från hemmet visade sig också vara mycket viktig faktor för att lyckas i skolan, men det innebär inte nödvändigtvis att föräldrarna kan hjälpa till med läxor, utan snarare att de ser utbildningen som viktig och uppmuntrar sitt barn att ta skolarbetet på allvar. I studiens inledningsfas fick eleverna peka ut vem som varit den viktigaste personen för deras framgång i skolan, och nästan alla svarade mamman.

– En elev hade en mamma som var analfabet och inte kunde hjälpa till med studierna alls, men hon gjorde en plats i vardagsrummet som bara var till för att plugga. Och sådana föräldrar som bryr sig om sitt barns utbildning, det är en otroligt viktig komponent, säger Niclas Månsson.

Lärarna spelar oväntat liten roll

När eleverna i början av studien fick peka ut de personer som haft störst positiv inverkan på deras skolgång var det bara en person som uppgav en lärare. Det visade sig dock under intervjuerna att vissa lärare spelade en större roll för framför allt elever från hem med låg utbildningsvana. För dem fungerar läraren både som en resurs för deras resultat och som ett känslomässigt stöd.

– De som kommer från hem med hög utbildningsvana klarar sig i stort sett själva. De har inte många frågor att ställa men de vill bli uppmärksammade av läraren på ett personligt plan. Lärarna spelade helt klart en mindre roll än vad vi hade väntat oss, och framför allt verkar de vara viktiga som ett känslomässigt stöd, säger Niclas Månsson.

Alla tre faktorer måste samspela

Slutsatserna som forskarna hittills kommit fram till är alltså att det finns tre faktorer som måste samspela för att en elev ska lyckas i skolan: Ett hem med anhöriga som stöttar och uppmuntrar, kompisar som pluggar tillsammans och sporrar varandra samt lärare som engagerar sig och vågar bli personliga.

– Tidigare forskning har visat att om man har en riktigt bra lärare så kan det gå bra även om man inte har stöd i hemmet, eller om man har någon som stöttar en hemma så kan det räcka, och så vidare. Man har inte tidigare knutit ihop de här faktorerna, men vi ser att det inte är tillräckligt med en utan de måste samspela, säger Niclas Månsson.

En artikel från studien har publicerats i tidskriften International Studies in Sociology of Education Länk till annan webbplats..

Studien har genomförts genom intervjuer med 54 elever som går andra året på gymnasieskolor i Stockholm, Västerås, Eskilstuna och Linköping. Eleverna som valts ut har betyget A eller B i något av grundämnena – alltså matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-28