Dela

Facebook Mail Twitter

Nytt forskningsprojekt: Vi måste förstå konflikterna för att nå de globala målen

Fiskare mot oljebolag, David mot Goliat. Intresset för havets naturresurser delas av många – och kan leda till konflikter. Men för att nå FN:s globala mål och använda haven på ett hållbart sätt måste vi lära oss förstå dessa konflikter. Och dra lärdom av dem, säger Michael Gilek, professor i miljövetenskap vid Södertörns högskola.

Student läser på en surfplatta

— Vi menar att det kommer vara svårt att nå hållbarhet till havs om vi inte på ett bättre sätt hanterar och analyserar konflikterna som rör marina naturresurser. De globala målen kommer helt enkelt vara svåra att uppnå om man inte tar tag i detta, säger professor i miljövetenskap, Michael Gilek.

Vår planets yta täcks till 70 procent av vatten. Intresset för havens naturresurser är också stort och leder inte sällan till konflikter. För att dessa konflikter inte ska bli ett hinder och försvåra vägen mot en hållbar framtid måste vi veta mer om dem. Ett nytt forskningsprojekt, koordinerat från Södertörns högskola med Michael Gilek i spetsen, har tagit sig an just denna uppgift.

Vindkraftverk källa till konflikter

Genom att studera konflikter runt om världen hoppas forskarna kunna förstår dem bättre och på så sätt få fler verktyg att nå FN:s globala mål.

— I Östersjön till exempel tittar vi på havsbaserade vindkraftverk som växt fram som ett svar på strävan mot att få fram mer grön el. Men det kan påverka det traditionella användandet av vattnet, som yrkesfisket, säger Michael Gilek, professor i miljövetenskap.

Idéen är att studera ett flertal olika konflikter som rör marina naturresurser runt om i världens hav. Vilken typ av konflikt handlar det om, vilka är det som berörs och vad är det som driver dem? Det handlar om relationen mellan lokala kustsamhällen, småskaligt och industriellt fiske, konflikter kring undervattensgruvor eller vindkraftverk. Det gemensamma är att de alla handlar om hur man når hållbar tillväxt till havs.

— Vi ser att det finns ett behov av att studera naturresurskonflikter på ett mer systematiskt och ingående sätt. Se hur bakgrunden ser ut, hur de hanteras, vilka likheter och skillnader finns. Det är en viktig del i att nå de globala målen, säger han.

En tuff utmaning

Projektet är internationellt och forskarkollegorna sitter i länder som Brasilien, Indien, Norge, Sydafrika och USA. De kommer också från flera olika forskningsområden. I gruppen finns miljövetare, marinekologer, kulturgeografer, sociologer, konfliktforskare och andra samhällsvetare.

— Vi tror så klart inte att det kommer att bli lätt, men vi tror att det finns en möjlighet att angripa de här konflikterna på ett mer produktivt sätt. Att de kan utnyttjas för diskussion och lärande, säger Michael Gilek.

OCEANS PACT är ett internationellt forskningsprojekt finansierat av Belmont Forum, där svenska Formas ingår. Totalt får projektet drygt 15 miljoner kronor (1,5 miljoner euro) över tre år. Av dem går fyra miljoner kronor till Södertörns högskola, som också är projektkoordinator.

Deltagande lärosäten: Federal University of Sao Paulo Brasilien; Indian Institute of Technology Bombay; University of Virginia, USA; University of Cape Town, Sydafrika; University of Tromsö - the Arctic University of Norway.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-12-08