Dela

Facebook Mail Twitter

Vad är egentligen journalistik? Ny antologi söker svaren

Medielandskapet förändras i rask takt och gränser luckras upp. Vad betyder det för journalistiken och för journalisterna när förutsättningarna ändras. Aldrig förr har det varit viktigare att vända blicken inåt och ställa sig frågan: Vad är journalistik? I en ny bok från Södertörns högskola försöker forskare och lärare närma sig svaren.

Student läser på en surfplatta

— Det har vuxit fram en konkurrerande sfär för verklighetsbeskrivningar som ligger nära journalistiken, inte minst via sociala medier. Journalistiken blir på gott och ont ifrågasatt men det finns också problem med ryktesspridning. Då är det viktigt att det finns journalistik som jobbar utifrån källkritik och research, det är viktigare än någonsin, säger Elin Gardeström, docent i journalistisk och tidigare verksam journalist.

I tolv essäer ger lärare och forskare från Södertörns högskola sitt svar på tusenkronorsfrågan i antologin Vad är journalistik? Länk till annan webbplats. Utifrån olika perspektiv belyser de utmaningarna som utgör journalisternas vardag och framtid. Yrkesrollen, journalistik över nationsgränserna och hur man skapar god journalistik är bara några exempel på de teman som diskuteras.

Projektet började som en del i ett pågående utvecklingsarbete inom ämnet journalistik. Hur ska utbildningen formas för att på bästa sätt rusta studenterna för en framtida arbetsmarknad?

— Man kan inte ha ideal som är planterade i gårdagens journalistik. Vi kan inte lura studenterna utan måste arbeta mot framtidens arbetsplatser. Istället för alla dysterkvistar som säger att allting bara läggs ner, så ser vi hur andra arbetsuppgifter växer fram istället; som än så länge är lite svåra att definiera, säger Elin Gardeström som skrivit kapitlet om journalistens yrkesroll.

Hon får medhåll från kollegan Hanna Sofia Rehnberg, lektor i journalistik, även hon med en bakgrund som journalist:

— Det är viktigt för oss som utbildar journalister att vi ställer oss frågan vad journalistiken är. Att vi låter våra studenter se att det inte är bara är de som kanske tycker att det är luddigt utan att saken är att det finns många möjliga svar, säger hon.

Utifrån ett pågående forskningsprojekt skriver Hanna Sofia Rehnberg om gränslandet mellan kommunikation och journalistik. Arbetsmarknaden för journalister är svår och de fasta anställningarna växer inte på träd. Däremot har många företag, myndigheter och annan offentlig verksamhet låtit sig inspireras av de traditionella redaktionerna. De förmedlar sina egna nyheter och berättelser.

— Det är en komplex situation när myndigheter jobbar som redaktioner, särskilt då de är skattefinansierade. Men för journalister innebär det att hitta berättelserna ingen annan berättar. Vissa kanske kommunen gör bättre, då kan journalister lägga krutet på de andra, säger hon.

Antologin är resultatet av ett gemensamt arbete mellan lärare och forskare i ämnet. Idéen har hela tiden varit att vända sig till studenter. Men även yrkesverksamma journalister kan må bra av att vända blicken mot det egna skrået.

— Man har alltid hjälp av att läsa andras tankar. Vår förhoppning är att boken ska komma till nytta för många; studenter, kollegor och journalister, säger Hanna Sofia Rehnberg.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-12-08