Dela

Facebook Mail Twitter

Disputation: Förskollärares kroppsliga kunskaper är inget vi pratar om

Kroppslighet är central i en förskollärares yrkesliv, men något som det talas lite om i förskolepedagogiska sammanhang. Maria Pröckl försöker ta reda på vilken betydelse kroppslig kunskap har i förskolläraryrket och hoppas öppna upp ett helt nytt forskningsfält. Den 8 maj disputerade hon med avhandlingen Tyngd, sväng och empatisk timing – förskollärares kroppsliga kunskaper.

Student läser på en surfplatta

Förskollärare är ett tydligt exempel på en yrkesgrupp där kroppslig kunskap är central, skriver Maria Pröckl i inledningen av sin avhandling. Det man gör och hur man gör det har stor betydelse för hur en situation blir.

Hon kommer själv från en bakgrund som dansare, en konstform som handlar om kroppsligt uttryck. Efter en avslutad karriär med både framträdande och undervisning inom dansen kände hon ett behov av att reflektera över sina erfarenheter. Det ledde henne till ämnet Den praktiska kunskapens teori som hon nu många år senare doktorerat i.

– Jag läste en master och blev förtjust i den praktiska kunskapens teori i sig, inte bara som ett medel att undersöka min egen erfarenhet av dans och undervisning. Men med min danserfarenhet känner jag att jag kan tillföra något både till ämnet och till professionsutveckling för förskollärare, säger hon.

Vill öppna för nytt forskningsfält

Praktisk kunskap är erfarenhetsgrundad och kroppsligt buren, och ämnet Den praktiska kunskapens teori försöker ringa in och förklara den här typen av kunskap i de situationer och sammanhang där den förekommer. Förskolläraryrket är ett tydligt exempel på en profession där utövarna använder kroppen för att skapa en relation till barnen. I många fall har de bara har kroppen att tillgå i kommunikationen med ett litet barn som inte har ett verbalt språk.

Maria Pröckl med sin avhandling.

Maria Pröckl med sin avhandling "Tyngd, sväng och empatisk timing – förskollärares kroppsliga kunskaper".

När man pratar om kroppslighet i förhållande till förskollärare handlar det om hur läraren agerar och gör i interaktionen med ett barn. Det är ofta inget som förskolläraren tänker ut, utan det kommer utifrån personens professionella erfarenhet av vad som fungerar och vad olika handlingar får för respons hos ett barn. Det är kunskap som inte går att läsa sig till.

– Det jag undersöker i min avhandling är sätt att se, att förstå på. Jag belyser och visar och skapar teori om hur förskolläraren handlar i vardagen. Jag hoppas att min forskning ska bli början på ett nytt fält inom professionsutveckling för förskollärare. Det kan låta stort, men det hoppas jag att bidra till, säger Maria Pröckl.

Hoppas att forskningen ska användas i praktiken

Den 8 maj disputerade hon och blev godkänd. Nu vill hon fortsätta att forska inom samma område, men också ge sig ut och möta förskollärare för att se hur hon kan arbeta vidare.

– Jag vill träffa förskollärare och höra vad som väcks i dem när de läser det här för att se hur man kan gå vidare. Jag hoppas att avhandlingen kan ge redskap för reflektion hos förskollärare över hur det kommer sig att deras kroppslighet som är så betydande i det de gör inte är något vi pratar om. Att de grepp jag tar upp kan bli användbara i praktiken, säger Maria Pröckl.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-28