Dela

Facebook Mail Twitter

Med anledning av händelseutvecklingen i Belarus

Belarus, tidigare Vitryssland, har under senaste tiden hamnat i fokus i media. Inför valet den 9 augusti hölls omfattande demonstrationer, föranledda av en bred oro över att valet skulle riggas till president Alexander Lukasjenkos fördel och att oppositionen skulle tystas. Södertörns högskola och Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) följer utvecklingen och på initiativ av professor Irina Sandomirskaja vill CBEES uttrycka sitt stöd för de krafter som står upp för demokratins universella principer.

Student läser på en surfplatta

”Som forskare med specialistkunskap inom studier av kultur och samhällen i Östersjö- och Östeuroparegionen, vill vi på Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola visa att vi står i solidaritet med det belarusiska civilsamhället och vi vill uttrycka vårt stöd för deras kamp för politisk frihet, allas lika rättigheter och rättvisa. Vi stöttar belaruserna i deras rätt att fredligt protestera och ser med oro på de senaste veckornas rapporter om omfattande politiskt förtryck och polisbrutalitet i samband med presidentvalet.” (English version, see below)*
Forskare och medarbetare vid CBEES

Alexander Lukasjenko har styrt Belarus sedan 1994 och hans långa tid vid makten har säkerställts genom kraftigt inskränkta medborgerliga och politiska rättigheter. Landet är ett av de minst demokratiska i hela Europa. Inför valet i början av augusti fanns således en oro för manipulerade valresultat och förföljelser av regimkritiker.

Dessa farhågor besannades på så vis att det officiella valresultatet visade på en osannolikt stor seger för Lukasjenko, berättar Joakim Ekman, professor i statsvetenskap och ansvarig för Centre for Baltic and East European Studies vid Södertörns högskola. Demonstranter har gripits och landets säkerhetsstyrkor har satts in i ett försök att stoppa protesterna. Oppositionsledare Svetlana Tichanovskaja har kommit att personifiera förhoppningarna om ett mer demokratiskt politiskt klimat i landet. Hon har sedan valet gått i exil och kräver en omräkning av rösterna.

– Få tar valresultat på allvar och vi ser hur protesterna fortsätter samtidigt som den sittande regimen har slagit ner hårt och brutalt mot medborgare som uttryckt sitt missnöje offentligt, säger Ekman.

Frågan många ställer sig nu är om folket kommer att fortsätta sina protester, och om det kommer att leda till någon förändring.

– Intresset för Belarus från svensk sida har varierat under åren, säger Per Anders Rudling, fil.dr i historia och forskningsledare på CBEES. Både inom forskningen och på ett politiskt plan. Under det tidiga 1990-talet växte en relation mellan Sverige och Vitryssland fram, men som senare kom att kylas ner kraftigt. Något som också drabbade forskningssamarbetet länderna emellan.

– Därefter har det varit perioder av töväder blandat med skarpa konflikter, ambassadstängningar och stopp av viseringsutfärdanden. Sedan 2015 har vi sett en viss upptining av relationerna, säger Rudling. Ser man till forskningen om regionen, har det varit mycket fokus på Ryssland och, sedan 2014, på Ukraina. Länder som Vitryssland och Moldavien har inte intresserat lika många.

På Södertörns högskola finns det flera forskare med fokus på Belarus, som Andrej Kotljarchuk, docent i historia, Nikolay Zakharov, fil.dr i sociologi och Per Anders Rudling, fil.dr i historia. För ytterligare frågor, kontakta Sophia Nilsson, forskningskommunikatör.

* As academic researchers specializing in the study of Baltic and Eastern European cultures and societies, the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) at Södertörn University wish to express our solidarity with the Belarusian civil society and support their commitment to the universal principles of democracy, political freedoms, equal rights and justice. We support the Belarusians’ right to peaceful protest and wish to express deep concern in connection with the reported cases of massive repressions and police brutalities in the wake of the presidential election.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-08