Dela

Facebook Mail Twitter

Forskningsprojekt ska utveckla användandet av digitala hjälpmedel i skolan

Skolan spelar en avgörande roll i att stärka den digitala kompetensen i samhället. Nu samarbetar forskare internationellt i projektet Fiction för att utveckla lärares kunskaper i hur de kan använda digitala hjälpmedel i sin undervisning.

Student läser på en surfplatta

Kai-Mikael Jää-Aro från Avdelningen för Medieteknik utvärderar ett quiz-verktyg tillsammans med lärare från Ronnaskolan.

2006 tog EU fram åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som varje medborgare i ett land behöver för att klara sig väl i ett kunskapssamhälle, och som behövs för att landet ska utvecklas hållbart. Bland de åtta kompetenserna finns digital kompetens, något som engagerar forskarna i projektet Fiction Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolan har en viktig roll i att ge medborgarna digital kompetens, och 2019 infördes i grundskolans läroplan att elever ska kunna använda digitala verktyg inom alla skolämnen. Här kommer projektet Fiction in i bilden genom att bidra till att utveckla högstadie- och gymnasielärares kunskaper i hur de kan använda digitala verktyg i sin undervisning för ökat lärande. Projektet, där forskare i Medieteknik och Naturvetenskapernas didaktik på Södertörns högskola deltar, fokuserar på naturvetenskapliga ämnen. De ses som goda exempel på ämnen där digitala verktyg kan användas för att förbättra elevernas förståelse till exempel genom att visualisera abstrakta modeller och teorier.

Projektets mål är att öka lärarnas förmåga att använda digitala verktyg i undervisningen och därmed förbättra lärandet. De vill också identifiera svagheter och styrkor i digitala undervisningsverktyg. Forskarna har därför arbetat tillsammans med lärare på Ronnaskolan i Södertälje för att hitta problem och exempel på hur digitala verktyg kan användas i undervisningen och hur dessa verktyg kan utvecklas.

Samma sak har gjorts av projektets europeiska partners för att hitta likheter och skillnader mellan svenska, italienska och irländska skolor. Nästa steg blir att presentera och använda resultaten från de internationella samarbetena i en workshop och en konferens för lärare från Sverige, Italien och Irland under våren 2021. Forskarna har dessutom fått forskningsbidrag från Lärarutbildningen för att göra en fördjupad studie där de ska utforska de utmaningar som lärarna står inför vid införande av nya digitala verktyg och resurser.

– Vi håller också på att skriva riktlinjer för lärare samt för beslutsfattare och rektorer, och att inventera och utveckla självbedömningsverktyg så att lärarna själva kan identifiera sina brister och kunskaper om informations- och kommunikationsteknik (IKT), säger Ann Mutvei Berrez, lektor på avdelningen för naturvetenskapernas didaktik vid Södertörns högskola, som är koordinator för projektet.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-12-08