Dela

Facebook Mail Twitter

Scholars at Risk tilldelas 5 miljoner från Riksbankens jubileumsfond

Sverigesektionen av den internationella organisationen Scholars at Risk (SAR) tilldelas fem miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond.

Student läser på en surfplatta

Runt om i världen finns akademiker som på grund av hot om våld och andra repressalier inte kan bedriva forskning och undervisning. Det kan handla om forskare som är politiskt aktiva eller hotade i sitt hemland av andra anledningar. Scholars at risk hjälper dessa akademiker att få en trygg plats där de kan bo och verka.

Södertörns högskola är ett av alla de lärosäten världen över som valt att engagera sig i kampen för akademisk frihet genom ett medlemskap i SAR. Nu har organisationens svenska sektion beviljats medel från Riksbankens jubileumsfond, RJ.

— Det här är en organisation som värnar om den akademiska friheten. För Södertörns högskola är det viktigt att delta och stötta våra kollegor runt om i världen som inte kan bedriva den forskning de önskar, säger Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering och som också sitter i SAR-Sveriges styrgrupp.

Pengarna har tilldelats organisationen centralt och ska gå till att delfinansiera anställningar av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap under en viss period. Lärosätet själv går in med hälften av pengarna, resterande kommer från beviljade medel.

— Fem miljoner kronor är mycket i sammanhanget och de lärosäten som har en plats att erbjuda kan vända sig till SAR-Sverige och ansöka om medfinansiering. Men man ska komma ihåg att det inte handlar om välgörenhet. Forskaren som behöver stöd matchas noga mot de lärosäten som har plats, så att han eller hon hamnar i rätt akademiskt sammanhang. Forskaren ska kunna bidra till verksamheten och samtidigt bedriva sin forskning, säger Andreas Åkerlund och fortsätter.— Vi inom SAR är väldigt glada över att ha fått detta stöd från RJ. Tyvärr finns det en begränsning i anslaget och det är att det bara får användas till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi inom SAR arbetar aktivt för att få till en medfinansiering av forskare inom andra vetenskapsområden från andra forskningsfinansiärer, men här har vi ännu inte haft någon framgång.

Inom ramarna för Scholars at Risk har Södertörns högskola tidigare erbjudit en gästforskare anställning under en period. Hen var knuten till högskolan och Centre for Baltic and East European studies under 2018. Förhoppningen är att på nytt kunna ta emot gästforskare inom en snar framtid.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-06-08