Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörnsprofessor blir hedersdoktor i Estland

Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola har tilldelats titeln hedersdoktor vid Tartu universitet i Estland. I motiveringen står bland annat att han får utmärkelsen för sitt betydelsefulla bidrag till att forma den nya generationens medieforskare.

– Det är en fjäder i hatten för Östersjöforskningen, säger Göran Bolin.

Student läser på en surfplatta

Göran Bolin, som varit anställd vid Södertörns högskola sedan 1998, har arbetat med estniska forskare från Tartu universitet i nästan 20 år. Det hela började med en komparativ studie där Göran Bolin och hans kollegor kontaktade Tartu universitet för att samarbeta kring datainsamling om medieanvändning. Sedan dess har samarbetet fortsatt i form av ytterligare forskningsprojekt, gemensamma workshops och utbyte av doktorander, samarbeten som enligt Tartu universitet har bidragit till att öka deras synlighet i hela Europa. I deras motivering till att utnämna Göran Bolin till hedersdoktor skriver de bland annat att han gjort betydelsefulla bidrag till att främja det internationella ryktet hos Estlands och Tartu universitets medieforskare och sociologer, och till att forma den nya generationens forskare.

Göran Bolins forskarkarriär har framför allt kretsat kring medieanvändning i relation till mediestruktur och mediers organisering. Bredden i hans forskning har enligt Tartu universitet gjort honom till en av de mest framstående personerna inom mediesociologi i norra Europa.

Göran Bolin ser utmärkelsen som ett erkännande inte bara för honom själv utan för hela forskningsmiljön för medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

– Det känns jättekul, som en bekräftelse på samarbetet. Och det är inte bara jag som samarbetar med Tartu universitet utan även andra forskare på MKV så det är ett erkännande för hela miljön i sig och dessutom för Östersjöforskningen, säger han.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-12-04