Dela

Facebook Mail Twitter

Digital läroplattform ska stärka mediekunnigheten i MENA-regionen

Mediekunnighet handlar om att förstå mediernas roll i samhället. Men förutsättningarna för denna roll skiljer sig åt mellan olika länder. Det har inte alltid avspeglats i forskningen. Men nu har forskare från Södertörns högskola tillsammans med kollegor i Libanon samt medieaktivister från länderna som Egypten, Jordanien och Palestina tagit fram en ny läroplattform för att stärka mediekunnigheten i regionen.

Student läser på en surfplatta

– Mediekunnighet som ämne, media literacy, har tidigare varit väldigt övergripande. Men vi kan inte prata om media literacy som en grej, den måste vara anpassad till en specifik plats, region eller specifika behov. Den här plattformen är ett försök i den riktningen, säger Ingrid Forsler, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Ingrid Forsler mot grå stenbakgrund

Ingrid Forsler

Tillsammans med två kollegor från ämnet, Philipp Seuferling och Isabel Löfgren, har Ingrid Forsler varit med och tagit fram en onlineresurs och ett ramverk för mediekunnighet. Arbetet har skett i samarbete med Lebanese American University i Beirut. Plattformen har fått namnet diraya, arabiska för know how (praktisk kunskap eller färdigheter). Projektet finansieras med medel från Svenska Institutet

På plattformen Diraya.media Länk till annan webbplats. samlas information baserad på intervjuer med medieaktivister från sex länder i MENA-regionen. De har bland annat fått berätta om hur de i sitt arbete med mänskliga rättigheter och jämlikhet använder medier på olika sätt. Det handlar om organisering, taktik, svårigheter och kontakten med andra internationella aktörer.

Poängen har varit att samla befintlig kunskap och att få fram en resurs på arabiska om mediekunnighet. Projektet är också ett sätt för de deltagande aktivisterna och organisationerna att utbyta kunskaper och reflektera över sin verksamhet. Forskare från universitetet i Libanon har intervjuat medieaktivister och tillsammans har deltagarna i projektet tagit fram ramverket.

– Vi har varit med och utarbetat ett läromaterial som i dag framför allt vänder sig till högskolestudenter eller gymnasieelever. Men vi hoppas att i framtiden också kunna erbjuda material som är anpassat för barn i yngre åldrar.

Idén från början var att forskare från Södertörns högskola skulle delta i en workshop tillsammans med medieaktivister och andra från länder i MENA-regionen. Men så ändrades förutsättningarna i och med covid-19. Istället lades fokus på denna digitala plattform som lanseras 10 december.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-12-11