Dela

Facebook Mail Twitter

Ljudboksprojekt ska stärka studenternas språk

Kan ljudböcker hjälpa studenter att bygga ett mer välfungerande språk? Det tror två lärare och forskare vid Södertörns högskola och en 50-tal studenter kommer nu att erbjudas ljudboksabonnemang. Förhoppningen är att komma till rätta med problemet med bristande språkkunskaper.

Student läser på en surfplatta

Lena Roos är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. I sitt arbete har hon märkt hur hon allt oftare får förklara ord på ett sätt som tidigare inte varit nödvändigt. Många studenter har också så stora språkliga brister att det kan vara svårt att förstå vad de menar när de lämnar in skriftliga dokument. Det gäller både studenter som har svenska som modersmål och andra. Det här är en erfarenhet hon delar med högskole- och universitetslärare i hela landet.

– Vi märker att många studenter har språkliga brister. Det märks framför allt i uppsatsskrivandet men också i skrivandet över huvud taget. Så skickas de till språk- och studieverkstäder men det hjälper inte alltid, för problemet ligger inte i det akademiska skrivandet utan det handlar om mer grundläggande brister i språket, säger Lena Roos.

Studenter erbjuds ljudboksabonnemang

Med start höstterminen 2021 ska ett 50-tal studenter på grundlärarprogrammet med interkulturell profil erbjudas abonnemang på ljudböcker för att hjälpa de som så önskar att förbättra sina språkliga kunskaper. Tidigare studier på barn och ungas språkkunskaper visar att lyssna på en ljudbok är nog så effektivt för språkutvecklingen. Nu ska det testas om det samma gäller för vuxna.

– Det man vet är att läsning, själv- eller högläsning, bygger språk. Det bygger ordförråd och säkerhet i språket, säger Lena Roos som är initiativtagare till projektet. Boel De Geer, docent i svenska, är den som kommer att vara drivande i själva forskningsprojektet.

Hon håller med Lena Roos i det att problemet inte handlar om det akademiska språket, utan om grundläggande ordförråd och syntaktisk förmåga i allmänhet.

– Många studenter förstår inte mindre frekventa ord, de använder ord på ett felaktigt sätt och saknar ofta förmåga att bilda meningar. De har ett fungerande talspråk som får dem att känna en falsk säkerhet. Detta är inte ovanligt bland unga vuxna som har och har haft begränsad exponering för språk. Oavsett om studenterna har svenska som förstaspråk eller inte så har många av dem begränsad erfarenhet av skriftspråk och blir bestörta, ledsna och arga när de märker att de inte har vad som krävs för att framgångsrikt genomföra sina studier, säger Boel De Geer och tillägger:

– God språk- och hörförståelse är dessutom en förutsättning för läsförståelse och därmed god skriftproduktion. Att lyssna på ljudböcker skulle kunna vara genomförbart för studenter som redan är pressade av att hinna med att läsa kurslitteraturen, och inte skulle ha tid att läsa den skönlitteratur som många lärare rekommenderar dem att göra för att utveckla språket, säger hon.

Framtida lärare

Studenterna som kommer att delta i projektet kommer en dag själva att arbete inom skolans värld.

– Studenterna som har valts ut har gjort det dels för att det är en grupp som har haft en ganska hög avhoppsfrekvens som vi tror beror på att de får kämpa mycket med språket. Dels för att det är personer som kan bygga en stark förståelse för språkutvecklingen och har en stor betydelse för de barn de möter, säger Lena Roos.

Projektet har fått medel från rektor för att finansiera att ett 50-tal studenter får ett ljudboksabonnemang under hela sin studietid vid Södertörns högskola. Detta mot att de lyssnar minst en bok i månaden, rapporterar vilka böcker de lyssnar på och deltar i ett antal seminarier under studietiden. De kommer också få göra test i ordförståelse. Projektet genomförs i samarbete med Studieverkstan och förhoppningen är att inslaget ska bli en permanent och kunna nyttjas av fler studenter. Planen är att även söka medel för att knyta ett större forskningsprojekt till denna satsning för att metoden ska kunna utvärderas och erfarenheterna spridas.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande Läs mer om: Språk

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-12-15