Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörn Samtalar om de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda 2030 av världens länder. Hur arbetar Sverige och världen för att lyckas och vilka konflikter finns? Har vi någon reell chans att uppfylla målen?

Student läser på en surfplatta

I Almedalen 2020 skulle Södertörns högskola arrangerat en dag av samtal på temat "Tio år till 2030 - kommer vi nå de globala målen?" Almedalen blev som bekant inställt, men istället flyttade samtalen in i biblioteket och filmades av UR Samtiden.

Agenda 2030 - hur går det? Länk till annan webbplats.

Tanken är att vi ska leva socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart redan 2030. Hur långt har vi egentligen kommit? Panelsamtal med Sara Persson, doktorand i företagsekonomi, Gloria Gallardo, professor i miljökunskap, Tomas Kjellkvist, doktor i teknovetenskapliga studier och Rickard Warlenius, universitetslektor i humanekologi. Moderator är Carl Marklund.

Segregationens betydelse på vägen mot ett hållbart samhälle Länk till annan webbplats.

Hållbara samhällen och städer. Medverkande: Jonas Lindström, sociolog och lektor i socialt arbete, Ishan Kellecioglu, organisationskonsult från Reformklubben och Lotta Lundberg, processledare och kommunikationsstrateg för extern samverkan vid Polismyndigheten. Moderator är Isak Jarnehäll.

Konsumera mindre - konsumera rätt? Länk till annan webbplats.

Hur ska vi få samhället att fungera och samtidigt dämpa konsumtionen? Panelsamtal om det globala målet nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion. Medverkande: Fredrik Timour, innovationschef på Swedish fashion council, Sabina Du Rietz, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet, och Karin Winroth, docent i företagsekonomi på Södertörns högskola. Moderator: Sophia Nilsson.

Målkonflikter till havs - vad händer när intressen krockar? Länk till annan webbplats.

Intresset för havets resurser delas av många och det kan leda till konflikter. Panelsamtal om det globala målet nummer 14: Hav och marina resurser. Medverkande: Michael Gilek, professor i miljövetenskap, Eva Rosenhall, Havs- och vattenmyndigheten, Therese Jacobson, Naturskyddsföreningen, och Emma Nohrén (MP), ordförande miljömålsberedningen. Moderator: Sophia Nilsson.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-12-16