Dela

Facebook Mail Twitter

Två hedersdoktorer utsedda vid Södertörns högskola för 2021

Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola har beslutat att utnämna två hedersdoktorer till akademisk högtid 2021 (numera inställd): Julia Kristeva, tidigare professor vid Paris VII och Andrea Pető, professor vid CEU Wien.

Student läser på en surfplatta

Julia Kristeva

Julia Kristeva hör till en av vår tids mest citerade och lästa intellektuella, inte bara i Frankrike utan internationellt. Hon har under lång tid ägnat sin akademiska — likväl som sin publika — gärning åt att definiera, analysera och engagera sig i ”vår tids sjukdomar” såsom abjektion, melankoli, narcissism, rasism, radikalisering och så vidare. Kristeva intresserar sig för samhällsfrågor, politiska problemställningar och social kritik, och hon har bidragit till den feministiska teoribildningen sedan 70-talet.

–Julia Kristeva är en av Frankrikes mest beundrade intellektuella och en av världens ledande psykoanalytiska tänkare. Ett utnämnande av Kristeva till hedersdoktor befäster högskolans engagemang i vår tids viktiga frågor och innebär ett erkännande av en ledande intellektuell gärning som utövat ett stort tvärvetenskapligt inflytande under mer än ett halvt sekel. Hennes bulgariska rötter gör henne också väl förenlig med högskolans profil på Central- och Östeuropa, säger professor Cecilia Sjöholm som var en av de som nominerade Julia Kristeva.

Andrea Pető

Andrea Pető (bilden) är professor i Gender Studies på Central European University, CEU, tidigare i Budapest, numera i Wien. Som framgångsrik genusforskare vid CEU blev hon en av den nuvarande regimens främsta måltavlor. Inom genusforskningen i Central- och Östeuropa är Andrea Petõ en ledande person. Hennes bidrag belyser både stalinistiska och nazistiska förföljelser ur ett genusperspektiv, och hon reser flitigt för att hålla föredrag och främja genusforskningen, inte minst i östra Europa men också i Mellanöstern. Hon har även ett långvarigt och nära förhållande till Center for Baltic and East European Studies och genusämnet på Södertörns högskola.

– Vi föreslog henne för ett hedersdoktorat på högskolan för att stödja hennes avgörande intellektuella bidrag till genusforskningen i Central- och Östeuropa, och oförtröttliga arbete för att främja detta perspektiv på nationell, regional och europeisk nivå, menar professor Joakim Ekman, föreståndare på CBEES och en av de som nominerat Andrea Pető.

– Att vi nu utser två hedersdoktorer av sådan dignitet som båda haft stor betydelse för utvecklingen av forskningsmiljöerna på Södertörns högskola visar med tydlighet kvaliteten och relevansen i den forskning som bedrivs här, inte minst kring Östersjö- och Östeuropaområdet, säger Peter Dobers, ordförande för Fakultetsnämnden.

De båda hedersdoktorerna kommer att formellt promoveras vid den Akademiska högtiden 2022, då högtiden 2021 är inställd på grund av pandemin.

Här finns en sammanställning över tidigare utsedda hedersdoktorer vid Södertörns högskola.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Människans villkor

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-06-08