Dela

Facebook Mail Twitter

En verktygslåda för ökad hållbarhet i boendet

Hur kan boendet bli en arena för hållbart vardagsliv? Det är den centrala frågan i det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Elastiska Hem där forskare från Södertörns högskola har deltagit. I samband med projektets avslut släpps nu en ”verktygslåda” med strategier, insikter och argument – tänkt att inspirera till en förflyttning mot ett boende som främjar tillit, gemenskap och resursdelning.

Student läser på en surfplatta

Med rätt stöd och verktyg har människor stora möjligheter att ställa om till en mer hållbar livsstil. Det är den centrala idén i innovationsprojektet Elastiska hem. Och boendet har en mycket viktig roll att spela. Forskningscentret Reinvent vid Södertörns högskola är en av 20 projektparter som varit med.

– Vi har fört in sociala och kulturella dimensioner i projektet. Boende är mycket mer än bara tak över huvudet. Det är en förankringspunkt i vardagen och en viktig del av människors identitet. Idéen med elastiska hem är att boendet ska kunna anpassas efter hushållets skiftande behov. Men för att det ska fungera boendet är attraktivt under längre tid, en social gemenskap och gemensam historia, säger Paul Fuehrer, lektor i sociologi vid Södertörns högskola.

Tre mål har stått i fokus för projektet: ökad tillit, gemenskap och resursfördelning. Det uppnås genom att bygga in förändringsbarhet och resiliens – att öka det man kallar för boendets ”elasticitet”. Elasticiteten omfattar boendets fysiska rum och sociala roll, såväl som dess ekonomiska modell. Projektet svarar mot flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp på boendemiljön och undersökt hur det kan främja hållbarhet i vardagen. Boendet behöver förändras för att hänga med i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verktygslådan är ett sätt att ta sig an den utmaningen, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter och projektledare för Elastiska Hem.

En ”verktygslåda” för ökad för elasticitet i boendet

I samband med projektets avslut offentliggörs en ”verktygslåda” med insikter, strategier och argument för hur ökad hållbarhet i vardagen kan bli verklig – genom kollektiva lösningar och gemensamt förändrade normer och förhållningssätt. Publikationen är ett resultat av ett mångårigt arbete och vänder sig till fastighetsutvecklare, fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar – och alla som är intresserade av ett alternativ till hur boendet kan utvecklas och utformas.

Verktygslådan ger handfasta tips på hur en bostadsaktör kan underlätta faktorer som delande av bostadsyta, förändringsbarhet över tid, gemenskapsbyggande, kretslopp i vardagen, gemensam utemiljö, förvaltning, digitala lösningar och elastiska avtal. Publikationen förhåller sig även till bostadsutvecklingens olika skeden, från planprocess och dialogarbete till utveckling av befintliga bostäder och utformning av nya.

Så kan de sociala gemenskapen stärkas

Paul Fuehrer och kollegan Apostolis Papakostas, professor i sociologi, har utifrån tre fallstudier tagit fram råd och stöd för hur den sociala gemenskapen kan stärkas i ett område. Ett problem är att det ofta är eldsjälar som tar sig an projekt. Sen när personen flyttar eller inte har tiden rinner det hela ut i sanden.

– Det är en slags handbok för hur gemensamt ägda resurser kan förvaltas. Vi tänker att boende är mycket mer än ett skal. Det är livet som utspelar sig där. Men det behövs regler och riktlinjer och de kan inte komma uppifrån. Det måste ske på initiativ från de boende men ändå fungera utan eldsjälar, säger Paul Fuehrer

Det arkitekturdrivna innovationsprojektet Elastiska Hem startade 2016 och avslutas nu inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 2. Över 20 projektparter har deltagit i projektet, med expertis från bland annat arkitekter, bostadsbolag, sociologer, framtidsanalytiker, tjänstedesigners, digitala experter och hållbarhetsforskare.

Ta del av publikationen i sin helhet på ElastiskaHem.se Länk till annan webbplats.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-22