Dela

Facebook Mail Twitter

Socionom med utländsk examen - sök till Snabbspår för socialt arbete

Inför hösten 2021 planeras återigen för en omgång av uppdragsutbildningen Snabbspår för socialt arbete. Här får personer med utländsk examen möjlighet att få kunskap och arbetslivserfarenhet inom sitt yrke utifrån den svenska arbetsmarknaden. Ansökan öppnar 12 april.

Student läser på en surfplatta

– Det är väldigt roligt att vi har fått uppdraget att anordna snabbspårsutbildningar. Tidigare deltagare har fått en chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden inom yrken där det i dag råder brist, säger Sandra Karlsson, lektor i socialt arbete.

Snabbspårsutbildningarna anordnas på uppdrag av, och tillsammans med, Arbetsförmedlingen. Syftet är att personer med utländsk examen ska ges möjlighet att få kunskap om och arbetslivserfarenhet från sitt yrke utifrån den svenska arbetsmarknadens villkor och förutsättningar.

Södertörns högskola har sedan tidigare genomfört liknande utbildningar för samhällsvetare, ekonomer och jurister. Och nu, som enda lärosäte i landet, ger vi Snabbspår för nyanlända med examen i socialt arbete.

Till skillnad från tidigare sker studierna under vårens och höstens omgångar helt på distans. Den praktik som ingår erbjuds dock inom pendlingsavstånd från deltagarens hemort. Distansundervisningen innebär ökade möjligheter för deltagande från hela landet, vilket går i linje med högskolans målsättning att främja breddad rekrytering och breddat deltagande.

Snabbspåret har tre delar:

  • Korta vägen, en tio till tolv veckors kurs i yrkessvenska på utbildningsföretaget Academicum
  • En kurs på 30 högskolepoäng på Södertörns högskola om bland annat svensk socialpolitik, den sociala omsorgens organisation, grundläggande juridik för socialt arbete och juridisk utredningspraktik
  • Yrkespraktik i fyra till sex månader.

Under kursen på Södertörns högskola får deltagarna ett särskilt upphandlat språkstöd av Studieverkstan, integrerat med den övriga undervisningen. De får även stöd genom ”samverkansinlärning”, en modell för lärande i grupp där innehållet styrs av deltagarnas behov, exempelvis att förstå centrala begrepp i en kurs. Samverkansinlärningen genomförs med socionomstudenter från Södertörns högskola som anställts som studentmentorer.

Utlysningen för Snabbspår för socialt arbete för höstens omgång är öppen via denna länk: mellan den 12 och 30 april,länk till annan webbplats med start för Korta vägens språkstudier den 7 juni 2021. Alla som tror sig vara behöriga att söka får gärna titta på Arbetsförmedlingens webbinarium den 22 april klockan 14:30 där Södertörns högskola berättar mer om kursens innehåll.

För mer information om Snabbspår för socialt arbete, se uppdragsutbildningar under ämnet socialt arbete.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-04-29