Dela

Facebook Mail Twitter

Mats Landqvist årets mottagare av Erik Wellanders pris

Mats Landqvist får Erik Wellanders pris 2021 för sitt arbete om hur språk och diskriminering hänger samman, och hur särbehandling och kränkningar kan motverkas genom språkpolitik och språkvård.

Student läser på en surfplatta

Vid Språkrådets årliga konferens den 5 maj delades årets Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område ut. Södertörns högskola är stolta över att årets mottagare är Mats Landqvist, professor i svenska.

Grattis Mats, hur känns det att ta emot detta pris?

Jag är mycket hedrad. Roligt att man vill ge pris för forskning om hur språkvården kan utvidgas till att omfatta flera samhällsgruppers erfarenheter av att delta diskursivt i offentligheten, säger han.

Vad betyder det för dig?

Priset är ju en uppmuntran att fortsätta arbetet med språkexperters roll, parallellt med hur vi diskuterar och förstår akademins utåtriktade roll generellt - som samarbetspartner, rationalitetsspecialist, kunskapselit, rådgivare .

Varför har du valt att intressera dig för hur språk och diskriminering hänger samman?

Jag började som kris- och förhandlingsforskare, men kom sedan att intressera mig för språkanvändning som kompetensfaktor i yrkeslivet mer generellt. Här stötte jag på frågor om bemötande och benämning av människor och grupper. Jag riktade då in min forskning mot att tillämpa språkteorier på befintliga forskningsresultat om diskriminering, och kunde då undersöka vad diskrimineringslagen (inte) förmår fånga från ett språkligt perspektiv.

I ett pressmeddelande skriver Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen:

Mats Landqvist har publicerat en rad arbeten på svenska och internationellt, om språkets roll i yrkesmässiga sammanhang, särskilt i mötet yrkesroll–medborgare när det gäller bemötande, diskriminering och upplevelser av kränkning. Likaså har han studerat sådana frågor med utgångspunkt i aktivistgrupper som arbetar mot diskriminering. Mats Landqvist har därmed gjort viktiga insatser för förståelsen av språkets roll i centrala och uppmärksammade samhälls­utmaningar samt för främjandet av en demokratisk, jämlik och inkluderande språkvård.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkveten­skaplig forskning på språkvårdens område. Erik Wellanders pris 2021 delades ut 5 maj på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen, i år arrangerad digitalt. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Språk

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-05-07