Dela

Facebook Mail Twitter

”Boken ska bli mjölig och oljig” – ny antologi som sätter yrkeslärarna i fokus

Yrkeslärare är en grupp som ofta hamnar lite i skymundan i diskussionen om skolan. Så också i forskningen. Men en ny bok, Yrkesdidaktiska dilemman Länk till annan webbplats., sätter strålkastarna på denna yrkesgrupp och de dilemman som uppstår i deras klassrum. ”Den ska bli mjölig och oljig, den ska användas”, säger Sofia Lundmark, som är redaktör för boken tillsammans med Janne Kontio vid Stockholms universitet.

Student läser på en surfplatta

– Yrkeslärarens situation är unik, och det finns många dimensioner som man måste ta hänsyn till. Som mobiltelefoner i klassrummet, ett problem många lärare kan känna igen sig i. Men i vissa klassrum är risken en helt annan och det kan finnas en fara för det egna och andras liv. Eller att eleven missar kunskap som är viktigt för att kunna utföra en uppgift säkert, säger Sofia Lundmark, lektor i medieteknik på Södertörns högskola.

Sofia Lundmark och Janne Kontio har tillsammans podden "Poddagogen".

Lyssna på senaste avsnittet: Poddagogen Länk till annan webbplats.

Boken ges ut via Natur & Kultur: Yrkesdidaktiska dilemman Länk till annan webbplats.

Bokens 13 kapitel täcker en rad olika dilemman en yrkeslärare kan ställas inför när den praktiska kunskapen och det teoretiska perspektivet möts. Men gruppen yrkeslärare är långt ifrån homogen och omfattar allt från bagare och dansare, till elektriker och sjuksköterskor. Det som förenar dem är att de besitter en yrkesskicklighet, en praktisk kunskap – och att de är lärare.

Några av de frågor som behandlas i boken är hur man möter eleverna och hur man som arbetslag jobbar med det teoretiska och det praktiska. Hur det omsätts i det faktiska klassrummet, vare sig det är en traditionell lärosal, en målarsal eller en verkstad.

– Normen är att läraridentiteten är stark i de teoretiska ämnena. Den praktiska kunskapen och yrkeskunnigheten lyfts inte fram som lika viktig. Yrkesläraren har inte samma status i utbildningssystemet. Därför är det viktigt att de här frågorna diskuteras. Många elever och studenter väljer att läsa yrkesutbildningar, på gymnasiet, yrkeshögskolan eller universitetet. Yrkeslärarrollen behöver lyftas fram och de dilemman som yrkeslärare möter behöver belysas, säger Sofia Lundmark.

Vid Södertörns högskola finns flera yrkesutbildningar så som polis-, socionom- och lärarutbildning. Här finns också Centrum för praktisk kunskap vars särskilda uppgift är att skapa kunskap kring, utforska och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap. Ett gott exempel på hur man inom akademin kan stärka relationen mellan teori och praktik säger Sofia Lundmark.

I antologin samlas forskare från hela Sverige, från flera universitet och högskolor.

– Boken handlar om dilemman, men vi ger inga direkta svar på hur dessa dilemman ska lösas. Detta är ett underlag för diskussion, hur skulle vi kunna lösa de här frågorna. Boken ska användas, den ska bli mjölig och oljig, avslutar hon.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-05-17