Dela

Facebook Mail Twitter

Ny marinarkeologisk forskning om havsnivåförändringar och människor får stöd av stiftelse

MARIS, det marinarkeologiska forskningscentret vid Södertörns högskola, har fått ett fyraårigt stöd från stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) för ny forskning om människors förhållande till havsnivåförändringar i det förflutna.

Student läser på en surfplatta

Den nya studien heter Sea Change och är ett forskningsprogram som i vid mening vill bidra med kunskap kring vår kanske viktigaste överlevnads- och samtidsfråga: hur ska vi agera i relation till dagens dramatiska miljöförändringar? Programmet är mångvetenskapligt och förenar det marinarkeologiska perspektivet med bland annat geografisk analys, miljörekonstruktion och osteologi.

– Det logistiska stödet för fältarbete och analyser vi fått fram till 2025 av VOTO är helt avgörande för att kunna genomföra denna relativt stora studie, säger projektansvarig professor Johan Rönnby vid Södertörns högskola.

Undersökningar vid Svarta havet, Gotska Sandön och Gamleby

Arbetet kommer i huvudsak baseras på tre olika arkeologiska lokaler. Undersökningar av en dränkt förhistorisk boplats vid floden Ropotamos utlopp i Svarta havet, en långtidsstudie av den ensliga Gotska Sandön i Östersjön samt analys av bosättningsmönster i anslutning till den fjordlika Gamlebyviken i norra Tjust. Genom att jämföra tre helt olika områden och arkeologiska platser, varav det ena är geografiskt väldigt långt ifrån de andra två, vill projektet visa på variationen i det forntida natur-umgänget och belysa olika mänskliga strategier och möjligheter till val i relation till en föränderlig havsnivå. Fältarbetena kommer utföras i samarbete med bland annat Bulgariska Centret för undervattensarkeologi, Uppsala universitet, Fornsalen Gotland, Västervik museum samt universiteten i Southamptons och Connecticut.

– Arkeologins långtidsperspektiv gör det möjligt att belysa och förstå människans förhållande till miljön under helt andra tider än vår egen, fortsätter Johan Rönnby. Det marina arkeologiska källmaterialet är dessutom oftast ovanligt välbevarat både avseende orörda lagerföljder och organiskt material jämfört med det man finner på land. Detta kan förhoppningsvis ge en unik detaljskärpa när det gäller miljöförändringar och människors konkreta agerande i förhållande till dem på en specifik plats.

VOTO är en nyinrättad stiftelse inriktad på att stödja och främja forskning och information med anknytning till havet, dess ekosystem och miljö.

– Programmet Sea Change är mycket intressant för oss då det förenar arkeologisk och humanistisk forskning med angelägen miljöforskning, säger Björn Hagberg projektledare på VOTO.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-22