Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola välkomnar våra nya doktorander

En ny hösttermin innebär att vi välkomnar nya och gamla studenter tillbaka till högskolan. Men också en ny grupp doktorander, redo att ta sig an nästa steg i sin forskarkarriär. Nyfiken på att träffa dem? 6 september berättar de mer om sina projekt.

Student läser på en surfplatta

Planeringen pågår för fullt inne på Florence Fröhligs kontor. Snart börjar ett 15-tal nya doktorander och som studierektor på forskarskolan BEEGS är det hennes jobb att ta emot flertalet av dem.

– Det ska bli väldigt spännande att träffa dem. För mig handlar det mycket om att skapa en trygg miljö för våra doktorander, få dem att känna sig välkomna, säger hon.

Höstterminen 2021 tar högskolan emot runt 15 nya doktorander i ämnena: arkeologi, den praktiska kunskapens teori, estetik, etnologi, filosofi, genusvetenskap, historia, idéhistoria, konstvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, religionsvetenskap och svenska.

Flertalet av doktoranderna är knutna till Baltic and East European Graduate School, BEEGS, en forskarskola som funnits på högskolan sedan 2000. Florence Fröhlig är själv BEEGS-doktorand och ser många fördelar med den tvär- och mångvetenskapliga miljön.

– Att befinna sig i en mångdisciplinär miljö är väldigt stimulerande. Man blir ifrågasatt på andra sätt än inom det egna ämnet. Man måste hitta argument, hitta sätt att övertyga andra – och det gör i slutänden att det faktiskt blir tydligare var den egna disciplinen är, sa Florence Fröhlig, i samband med att BEEGS firade 20 år i vintras.

Den 6 september kan nyfikna kollegor och studenter få veta mer om de nya forskningsprojekten. Redan nu kan nämnas ett projekt där en doktorand i etnologi ska studera relationen mellan svenska civilsamhällesorganisationer och ryska hbtqi-grupper, inom ramen för internationella kulturprojekt. En doktorand ska studera den polsk-tyska filosofen Salomon Maimons tankar, en tredje ska undersöka digital detox i ett flertal länder i Östersjöregionen.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-09-16