Dela

Facebook Mail Twitter

Unga medforskare ställer ut i Huddinge

Under några veckor strax innan midsommar jobbade nio ungdomar med att kartlägga vad unga människor i Huddinge egentligen tycker om miljön i kommunen. Som medforskare i projektet Planning with youth har deras insamling bidragit till att ge just ungdomar en starkare röst och en chans att säga vad de tycker.

Student läser på en surfplatta

Alfons Sundqvist, Jonatan Björklin, Kevin Chanthuma, Ebbe Sewerin Eriksson.

Nu kan den som är nyfiken ta del av deras resultat vid en utställning i kulturhuset Huset i Huddinge.

— Vi har visat att ungdomar också ha en röst, och vi visar vad de tycker och känner om olika platser i Huddinge. Så politiker kan ta till sig det och ta med det i arbetet, sa Jonatan Björklin i samband med utställningens öppnande.

Med på vernissagen var också tre av de andra ungdomarna som ingått i projektet: Alfons Sundqvist, Ebbe Sewerin Eriksson och Kevin Chanthuma.

Tillsammans har gruppen dels intervjuat unga människor om vad de tycker om Huddinge, dels fotat de platser som intervjupersonerna berättat om. Det kan vara lekplatser, badplatser, torg, gångtunnlar. Alla miljöer som de på ett eller annat sätt rör sig i, eller undviker för den delen. För Alfons Sundqvist som ganska nyligen flyttade till Huddinge blev det en chans att hitta nya platser.

— Gömmaren är en sån plats som jag inte alls kände till, där hade jag aldrig varit, säger han.

Till vänster: foto på sjön Gömmaren. Till höger: text där ungdomars åsikter om sjön och badplatsen beskrivs. 

Foto på sjön Gömmaren tillsammans med text om ungdomars åsikter om badplatsen.

I intervjuerna har sjön Gömmaren beskrivits som en samlingsplats för ungdomar och en bra plats. Men det finns förbättringsområden. Till exempel tycker några att vägen till badplatsen dålig, den är bucklig och smal vilket gör det svårt för bilar att mötas. Bristen på parkering gör också att besökare ställer sina bilar där man inte får parkera, något som gör det svårt för räddningstjänsten att komma fram. Gömmaren är bara ett av flera exempel på hur ungdomarna i projektet gått till väga, genom att använda de kreativa forskningsmetoderna participatory mapping och photovoice. Det vill säga låta intervjupersoner beskriva och berätta hur de upplever platser och sedan fota dem ur olika vinklar och perspektiv.

Projektet är ett samarbete mellan forskningsprojektet Planning with youth och kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun. Ungdomarna fick inom ramen för kommunens feriearbete jobba i projektet och samtidigt lära sig mer om hur forskning går till.

Foton på bageri i Huddinge, en äldre kyrka och sjön Långsjön. 

Här visas några av de favoritplatser som ungdomarna pratat om i intervjuerna.

Planning with youth är ett Formas-finansierat projekt vars syfte är att ta fram metoder för att ge unga människor en röst i planeringsfrågor- och processer. Att hitta verktyg för hur deras röster verkligen kan tas till vara i det verkliga arbetet. Sofia Lundmark är en av forskarna i projektet och den som arbetat med ungdomarna:

— Det har varit ett otroligt givande samarbete med både Huddinge kommun och de medverkande ungdomarna. Det är härligt att se hur bra det har fungerat att låta ungdomarna agera medforskare där de har fått en mer aktiv roll i att samla in erfarenheter från andra ungdomar och att de sedan kunnat visualisera och förmedla dessa erfarenheter till beslutsfattare på både lokal och regional nivå, säger Sofia Lundmark.

Utställningen pågår i Huset fram till den 19 september datum och kommer därefter turnera runt och bland annat visas i Skärholmens centrum, på biblioteket i Vårby och i kommunhuset i Huddinge.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-09-02