Dela

Facebook Mail Twitter

Omdiskuterad statsvetare ämne för ny bok  

Han sägs ha myntat ord som folkhemmet och ligger bakom det svenska begreppet geopolitik. Statsvetaren Rudolf Kjellén är i dag en doldis, men samtidigt en kontroversiell person. Nyligen kom boken Territory, State and Nation där hans tankar och teorier diskuteras av forskare från ett flertal discipliner. En av bokens redaktörer är Thomas Lundén, professor emeritus i kulturgeografi.  

Student läser på en surfplatta

− Han var kontroversiell redan på sin egen tid på det vis att han var konservativ och reaktionär, och stark anti-liberal. Han var emot demokratin, för en demokrati i hans mening tänkte inte på tidigare och kommande generationer. Han tyckte inte heller om tanken av att en majoritet bestämde över en minoritet då han såg att arbetarklassen skulle dominera. Detta gillades av högern, säger Thomas Lundén.  

Rudolf Kjellén föddes 1864 och var under sina levnadsår såväl forskare som politiker. Han började sin akademiska bana som statsvetare men kom under sin karriär att undervisa även i geografi. Och det var i den skärningspunkten han landade i de teorier som gjort honom känd.  

Utvidgade statsvetenskapen

Hans uppfattning var att statsvetenskapen under det tidiga 1900-talet behövde utvidgas. Fokus låg allt för mycket på juridiken och frågor om konstitutionen. Istället ville han lyfta in de områden som staten verkligen ägnar sig åt: bygga sjukvård, gruvor järnvägar och liknande verksamheter. Rudolf Kjellén kom också att intressera sig för stormakterna Ryssland, dåvarande Tyskland och Österrike Ungern. Men också nya stormakter han såg segla upp i horisonten; USA, Japan och Kina.  

Geopolitikens återkomst

Inspirerad av den tyske geografen Friedrich Ratzel myntade Kjellén det svenska begreppet geopolitik som kortfattat innebär att statens agerande påverkades av landets naturliga och skapade förutsättningar.  Det var vanligt förekommande tankar under 1900-talets första årtionden men efter att nazisterna i stor utsträckning omtolkat idéerna så svalnade intresset. Nu har begreppet återigen uppe i de politiska och akademiska samtalen.  

− Geopolitiken och auktoritära visioner har återvänt till världspolitiken och utmanar demokratin. Då tyckte vi att det var dags att på nytt analysera Rudolf Kjelléns teorier.  

Territory, State and Nation kom ut i augusti och redaktörer är Thomas Lundén tillsammans med Ragnar Björk, docent i historia. Andra Södertörnforskare som bidragit till boken är Carl Marklund och Mark Bassin. 20 september arrangeras en heldagsworkshop kring Kjelléns geopolitiska vision för Baltikum och demokratins roll.  

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-09-20