Dela

Facebook Mail Twitter

5 miljoner för att skapa en mer inkluderande stadsmiljö i Flemingsberg

Huddinge kommun, Fabege och Södertörns högskola får totalt 5 miljoner kronor i bidrag från Vinnova för att öka kunskapen om inkludering och platsutveckling i samband med att den nya regionala stadskärnan växer fram.

Student läser på en surfplatta

Flemingsberg är ett av regionens största och viktigaste utvecklingsområden. Nu har Huddinge kommun tillsammans med Södertörns högskola och fastighetsbolaget Fabege fått totalt fem miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för projektet ”Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö”.

− Det ska bli väldigt spännande att arbeta med det här projektet. Vi forskare kommer bland annat analysera de medborgardialoger som redan har genomförts i Flemingsberg: vad som har sagts, vilka som deltar och kommer till tals, för att identifiera lokala behov och önskemål. Vi i projektet ämnar sedan återkoppla våra resultat till Flemingsbergsborna, säger Sara Ferlander, docent i sociologi.

Södertörns högskola har lång erfarenhet av att studera stadsutveckling utifrån sociala och samhälleliga perspektiv. Flemingsberg är också ett område som Sara Ferlander och hennes forskarkollegor inom forskningscentret Reinvent är väl förtrogna med. Förhoppningen är att deras kunskap från tidigare och pågående projekt i området kan bidra med nya perspektiv.

Ta till vara lokala initiativ

Ett mål med projektet är att involvera de boende i utvecklingen av området, ta till vara lokala initiativ och skapa förståelse för den utveckling som sker. Ann-Christin Rudström är Huddinge kommuns processledare för den regionala stadskärnan Flemingsberg.

− Det känns fantastiskt att kunna genomföra det här projektet tillsammans med Fabege och Södertörns högskola. Det är viktigt att öka förståelsen för vad som sker i området och lokalt engagemang blir avgörande för känslan av tillhörighet i takt med att området utvecklas. Det är också spännande att få ökad kunskap om hur vi kan arbeta med att involvera och skapa samklang med det som redan finns i området, säger hon.

Med i projektet är också fastighetsbolaget Fabege. Det är också den stadsutvecklare som Huddinge kommun samverkar med inom ramen för utvecklingen av Flemingsbergsdalen.

− Vi har i likhet med kommunen och Södertörns högskola höga ambitioner för områdets utveckling i Flemingsberg och vill tillsammans med Flemingsbergsborna bidra till ökad jämställdhet, trygghet, stolthet och lokalt företagande, säger Therese Friedman, marknadsområdeschef i Flemingsberg för Fabege.

Mer om projektet

Projektet ”Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö” ska pågå under tre år – med start i januari 2022. Syftet är att få ökad kunskap om lokala behov och att i samverkan med boende utveckla arbetsredskap för att inkludera sociala värden såsom jämlikhet, tillit, trygghet och välbefinnande i den fysiska miljön i Flemingsberg. Målet är att öppna upp isolerade delar av Flemingsberg och skapa en inkluderande stadsmiljö som kännetecknas av gemenskap.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16