Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola får pengar till ny forskarskola om skola, sport och skärm

Medie- och kommunikationsvetenskapen på Södertörns högskola har fått medel från Vetenskapsrådet för att starta upp en forskarskola med fokus på digitala medier, skola och fysisk aktivitet.

– Skolans omfattande och genomgripande digitalisering är ett angeläget ämne för hela samhället, säger professor Stina Bengtsson som sitter i styrgruppen för forskarskolan.

Student läser på en surfplatta

Den nya forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade praktiker är ett samarbete mellan tre ämnen och lärosäten – medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, utbildningssociologi vid Uppsala universitet och idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Tillsammans ska lärosätena ta ett samlat grepp kring skola, digitala medier och fysisk rörlighet som tre centrala och samverkande dimensioner av barns lärande och vardagsliv.

– Vi tar vår utgångspunkt i att både skola, utbildning och vardagsliv i allt högre grad digitaliseras, inte minst med digitala läromedel, men också genom spel och smarta teknologier. Även fysisk aktivitet digitaliseras, till exempel genom användning av digitala verktyg när man tränar, säger Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

– Det handlar också om att vi ser stora och växande skillnader i samhället, att skolan blir alltmer segregerad när vissa föräldrar väljer bort vissa skolor. Samma sak gäller fysisk aktivitet, det är väldigt klassbetonat vilka som rör sig och hur. Dessa samhällsförändringar vill forskarskolan ta ett brett och samlat grepp om.

Pengarna från Vetenskapsrådet ska gå till att anställa nio doktorander, tre per lärosäte, som börjar redan den 1 januari 2022. Med forskarskolan vill man också vara med och bidra till det växande forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. och bedriva forskning som är relevant för lärarutbildningen.

– Vi som är medieforskare har viktiga perspektiv att bidra med i förståelsen av den digitalisering vi ser inom skolväsendet idag, säger Stina Bengtsson.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-11-30