Dela

Facebook Mail Twitter

Östersjö- och Östeuropaforskningen på Södertörns högskola stärks

Fem biträdande lektorat, ytterligare forskningsledare, fler doktorander och postdoktorer. Det är utfallet av årets ansökan till Östersjöstiftelsen som presenterades tidigare i höst. En rejäl satsning på Södertörns högskolas Östersjö- och Östeuropaforskning.

Student läser på en surfplatta

Allt sedan Södertörns högskola öppnade sina dörrar 1996 har Östersjö- och Östeuropa haft en stark roll i högskolans forskningsmiljöer. Den särskilda profilen hittas inom de flesta miljöer och discipliner, inte sällan i samarbete över ämnesgränserna. Nu stärks området ytterligare tack vare beviljade anslag från Östersjöstiftelsen.

− Det är väldigt roligt. Det här är en satsning som inte bara stärker Östersjö- och Östeuropaforskningen på högskolan utan också främjar internationalisering och ger fler karriärvägar för framför allt unga forskare, säger Ulla Manns, vicerektor för forskning.

Satsningen innebär bland annat att högskolan nu får möjlighet att utlysa nya tjänster. Under 2022 tillkommer fem biträdande lektorat och forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS) får möjlighet att anta fler doktorander. Därtill får centrumbildningen Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) extra tillskott i form av två nya postdoktorer samt en ytterligare forskningsledare, den senare med inriktning mot miljö- och klimatfrågor.

− Högskolan har fått möjlighet att utlysa fem biträdande lektorat med Östersjö- och Östeuropainriktning. Tjänsterna kommer omfatta fem olika områden som alla speglar högskolans utvecklingsplan och vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal kring vår tids stora frågor. De fem områdena är: miljö/klimat, social och ekonomisk hållbarhet, genus, polisiärt arbete och historisk- och idéhistorisk forskning, säger Ulla Manns.

En komplett forskningsmiljö

Ester Appelgren är prefekt på institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik där ämnet miljövetenskap ingår, ett av de forskningsområden som får ta del av de beviljade anslagen.

− Det är oerhört tacksamt för ämnet. Med ett biträdande lektorat får de nu chansen att bli en komplett forskningsmiljö med flera olika forskartjänster, från doktorander till professorer. Det är också en fantastisk möjlighet för den person som får tjänsten att bygga sin karriär och samtidigt vara en del av forskningsmiljön, som i sin tur också gynnas då de får en person dedikerad åt forskning, säger hon.

Större möjligheter till samarbeten

Utöver redan nämna tjänster får centrumbildningen CBEES extra tillskott i form av två nya postdoktorer, en med inriktning mot hav/vatten och en med inriktning mot samhälle och ekonomi, samt ytterligare en forskningsledare, med inriktning mot miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom de här tjänsterna stärks inte bara forskningsprofilen utan också banden inom högskolan.

− Vi är väldigt tacksamma, och den stora vinsten med årets anslag är att vi får ännu större möjligheter till samarbete mellan oss och andra centrumbildningar och ämnen inom högskolan. Dessutom, med fler doktorander vid BEEGS så växer och berikas även CBEES. Det är också roligt att vi kan fortsätta arbetet med rapportserien State of the Region, säger Joakim Ekman, föreståndare på CBEES.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16