Dela

Facebook Mail Twitter

Centrum för praktisk kunskap firar 20 år

Centrum för praktisk kunskap är ett utbildnings- och forskningscenter vid Södertörns högskola som jobbar för att medvetandegöra, utforska, undervisa om och granska olika former av praktisk kunskap i arbetslivet – den kunskap som bygger på erfarenhet och omdöme. Nu firar centrumet 20-årsjubileum med ett panelsamtal och livesänt avsnitt av podden Opraktiskt Länk till annan webbplats..

Student läser på en surfplatta

Eva Schwarz, föreståndare för Centrum för praktisk kunskap.

Centrum för praktisk kunskap grundades av Ingela Josefson som började arbeta på Södertörns högskola år 1997. Som språkvetare hade hon länge jobbat med arbetslivsforskning vid dåvarande Arbetslivscentrum som forskade kring problem i arbetslivet, bland annat med datoriseringens konsekvenser. En studie handlade om Försäkringskassan där forskarna insåg att myndigheten som utvecklade tekniken utgick från att yrkeskunnandet var regelkunskap, men forskarna märkte att en stor del av yrkeskunnandet låg i att kunna se avvikelser i människors beteende. Det var en typ av kunskap som inte gick att formulera i exakta begrepp och kunde därför inte heller läggas över på maskiner.

– För att hitta vad som skiljer människa från maskin präglade vi begreppet tyst kunskap. Det var vår ingång för att formulera en bredare syn på kunskap och det är det som Centrum för praktisk kunskap handlar om, att hitta ett möte mellan praktisk och teoretisk kunskap. De står inte i motsats till varandra men vi tenderar att sätta likhetstecken mellan teoretisk kunskap och kunskap, säger Ingela Josefson som idag lämnat Södertörn men forskar vidare vid Stockholms konstnärliga högskola.

Angeläget att hitta ett möte

När utbildningssystemet i Sverige ändrades så att många yrkesutbildningar såsom lärare och sjuksköterska blev högskoleutbildningar skulle de vila på vetenskaplig grund. Ingela Josefson anser att utbildningen teoretiserades på den praktiska kunskapens bekostnad, och menar att det är angeläget att hitta möte.

– Det är viktigt för att den västerländska kunskapssynen är snäv, teoretisk kunskap värderas högre än praktisk, och det är ett misstag. För en fruktbar utveckling måste de mötas, säger hon.

Ett mångvetenskapligt centrum

Idag fortsätter Centrum för praktisk kunskap medvetandegöra och utforska den praktiska kunskapen, den kunskap som bygger på erfarenhet och omdöme. Utöver forskningen erbjuder de också utbildning för yrkesverksamma inom bland annat vård, konst, polis och skola.

– Många har kanske jobbat 20 år som lärare och gjort saker på rutin, men de måste granska huruvida det är kunskap. Det gör man genom att diskutera praktiska och teoretiska perspektiv med utgångspunkt i konkreta situationer på arbetsplatsen, men också genom att prata med varandra inom olika yrkesgrupper. För att göra denna undersökning krävs många perspektiv så därför är vi ett mångvetenskapligt centrum. Studenterna kommer från olika yrkesgrupper men vi forskare har också olika bakgrunder och kan lyfta olika perspektiv, säger Eva Schwarz som är föreståndare för Centrum för praktisk kunskap.

Yrkesverksamma doktorander

All forskning som bedrivs vid centrumet har sin utgångspunkt i mötet med de yrkesverksamma, och sedan 2014 har Centrum för praktisk kunskap också forskningsrättigheter och tar emot doktorander. Doktoranderna är yrkesverksamma och forskar om sina roller som allt från läkare och barnmorskor till lärare eller tjänstemän som jobbar med nyanlända.

– Med praktiker i kollegiet utökas mångvetenskapligheten med yrkesperspektiv. Det är spännande. Vi kan se hur forskningen griper in i praktiken på ett annat sätt. För oss är det ett sätt att komma närmare praktiken och det ger mer trovärdighet, säger Eva Schwarz.

Delar ut pris till uppsatsskrivare

Varje år delas Lotte Alsterdal-priset ut till minne av Lotte Alsterdal som spelat en central roll i att bygga upp Centrum för praktisk kunskap från starten och som gick bort 2016. Priset ska delas ut till studenter som skriver uppsatser i Lottes anda.

– Lotte har präglat arbetet med gestaltningen av svårbedömda situationer i yrkeslivet, och när hon dog kände vi att den dimensionen med vårt arbete får vi inte tappa bort, att zooma in, att värna om detaljerna. Det är frestande att zooma ut och titta på det politiska eller ekonomiska perspektivet, men allt tar sitt ursprung i en konkret situation. För att påminna oss om det har vi det här priset. Varje år tittar vi på alla uppsatser vi handleder och ser vilken av studenterna som lyckas bäst med att gestalta en berättelse på ett sätt som öppnar för viktiga frågor, säger Eva Schwarz.

Står inför utmaningar

I framtiden ser hon att centrumet kommer fortsätta utveckla sitt arbete med andra professionsutbildningar men också står inför några svåra utmaningar.

– Vi får inte vila på våra begrepp utan måste ifrågasätta oss själva och ta in nya begrepp för att upprätthålla ett kritiskt perspektiv på kunskapsfrågan och arbetslivet. Vi vill inte vara del av problemet att göra studenter till mer effektiva arbetare utan få dem att titta kritiskt på sitt yrke. Det är unikt i Sverige med ett Centrum för praktisk kunskap och det gäller att värna om det.

Det livesända panelsamtalet som spelades in i samband med 20-årsjubileet går att titta på SH-Play Länk till annan webbplats. och lyssna på via Acast Länk till annan webbplats..

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16