Dela

Facebook Mail Twitter

Queer vänskap – ny avhandling sätter Hermann Hesse i nytt ljus 

Manlig vänskap har en särställning i Hermann Hesses författarskap. Betyder det att hans författarskap bröt mot rådande normer, att det var queert? Absolut kan böckerna läsas så, säger Oscar von Seth, som studerat vänskapsrelationer i Peter Camenzind och Stäppvargen och nyligen disputerade med avhandlingen Outsiders and Others.

Student läser på en surfplatta

− I princip alla Hermann Hesses romaner har en central relation mellan två män, den har en särställning i jämförelse med relationerna mellan män och kvinnor. Jag visar att det absolut går att läsa de två verken som queera, och det visar sig till exempel i hur manliga vänner beskriver varandra med ett homoerotiskt språk, säger han.

Portträttbild Oscar von Seth, fil.dr i litteraturvtenskap. Foto: Privat/Robert Hannouch

Foto: Privat/Robert Hannouch

Oscar von Seth har undersökt vänskapsrelationer, framför allt mellan män, i Hermann Hesses författarskap med fokus på två romaner: Peter Camenzind och Stäppvargen. Andra forskare har ibland lyft queera aspekter hos den tyske författaren, men det har ofta varit inom ramen för andra typer av läsningar. I Outsiders and Others: Queer Friendships in Novels by Hermann Hesse Länk till annan webbplats. utgår Oscar von Seth helt och hållet från en queer plattform.

− Jag ser hur han använder olika uttryck för queerhet för att skildra inte bara relationen utan någon slags helhet i texterna, för att skapa synteser mellan motsättningar. Jag upplever att Hesse tar avstamp i 1800-talets romantiska vänskapsideal, som inte nödvändigtvis måste vara homosexuellt. Men jag visar att det går att tolka texterna som att det är homosexualitet han försöker skildra med den tidens terminologi, det vi i dag definierar som homosexuella relationer mellan män, säger Oscar von Seth, nybliven fil.dr i litteraturvetenskap.

Två faser i författarskapet

Peter Caminzind och Stäppvargen representerar i mångt och mycket två faser i Hermann Hesses författarskap. Den förstnämnda omfattar debutromanen och tiden fram till 1919 ungefär.

− Då skriver han på ett mycket mer oskyldigt sätt än senare i livet. Det är många romantiska naturskildringar och böckerna karaktäriseras av underhållning och eskapism. Stäppvargen representerar en fas då han mer försöker hantera sina egna psykologiska problem. Han undersöker saker på ett mer abstrakt och filosofiskt sätt, snarare än att presentera en romantisk bild av verkligheten, säger Oscar von Seth.

Utmaningar och möjligheter

Queer fanns inte som begrepp när Hermann Hesse skrev sina böcker. Det leder till utmaningar för forskaren, men som samtidigt blir friare i sitt arbete. Utmaningarna ligger bland annat i att hitta andra begrepp som förklaringsmodeller för att relationerna ser ut som de gör.

− När begreppen inte finns är du också friare, du behöver inte tillskriva den äldre litteraturen något som inte finns där, utan kan visa att bara för att begreppen inte fanns betyder inte det att kärlek mellan män var oerotisk, trots att den ibland förklarats med ett romantiskt vänskapsideal, säger han.

Nya läsningar ger nya perspektiv

Att läsa äldre litteratur på nya sätt är viktigt för långt många fler än författare och akademiker. Queer må vara ett modernare begrepp, men det betyder inte att det inte har funnits queera karaktärer i litteraturen innan det. Något som kan vara av stor betydelse för inte minst unga queera som får en chans att känna igen sig i böckerna de läser.

− Jag tror också man kan se det som att det queera som man identifierar i historisk litteratur också är svaret på frågor som kanske inte ens behövde ställas då. Efter att begreppet homosexualitet introducerades på 1870-talet, när det kom fram att det fanns en annan typ av sexualitet än den mellan man och kvinna, då blev allting som inte var heterosexualitet tvunget att döljas. Innan homosexualitet "existerade" fanns inget att dölja. Det är därför det är viktigt att se tillbaka på historisk litteratur och visa att det absolut fanns det som kan beskrivas som queera karaktärer, säger Oscar von Seth.

Oscar von Seth disputerade 13 maj 2022 med avhandlingen Outsiders and Others: Queer Friendships in Novels by Hermann Hesse Länk till annan webbplats. 

Har var under doktorandtiden knuten till forskarskolan BEEGS, finansieras av Östersjöstiftelsen, sam forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Östersjö- och Östeuropa

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-05-19