Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörnsprofessor mottagare av prestigefylld utmärkelse i filosofi

Grattis Marcia Sá Cavalcante Schuback som häromdagen tog emot The Compass Award 2022 för sin roll inom filosofin. Priset delas ut av The Comparative and Continental Philosophy Circle, ett sällskap för filosofer och forskare världen över.

Student läser på en surfplatta

− Det är väldigt roligt, det är ett erkännande för det arbete jag har gjort och att det har bidragit till utvecklingen av ämnet. Priset är en kompass, och delas ut till personer som ansetts ha pekat ut nya riktningar och nya vägar, säger hon dagen efter hon mottagit priset.

Startade filosofiämnet på Södertörn

Marcia Sá Cavalcante Schuback doktorerade i filosofi 1992 och kom till Södertörns högskola 1999 för att vara med och starta filosofiämnet vid högskolan. Hennes forskningsfält omfattar bland annat fenomenologi, hermeneutik, existensfilosofi och kopplingar mellan filosofi och konst.

− På sistone har jag ägnat mig mycket åt exilens filosofi, och frågor kring behovet att formulera om existensbegreppet utifrån exilens erfarenhet. Nyligen har jag också intresserat mig för den nya formen av fascism som växer världen över, som jag kallat för tvetydighetens fascism, säger hon.

Under sin karriär har Marcia Sá Cavalcante Schuback skrivit ett flertal böcker och essäer på bland annat portugisiska, engelska och svenska. I hennes senaste bok Ex Brasilis: brev från pandemin berör hon allt från vardagsdetaljer till världens tillstånd i nio brev. Boken skrevs med stöd av dottern Cecilia Sá Cavalcante Schuback, doktorand i estetik, under en påtvingad isolering i Rio de Janeiro 2020. Breven är adresserade till abstrakta och underliga mottagare som ”människan” eller ”hemmet”, som om det är Brasilien självt som skickat flaskpost till okända mottagare i Norden.

− Breven handlar om hur pandemin visat världens muterade tillstånd, människans hjälplöshet inför dess muterade verklighet, vad världen väntar av oss, säger hon.

Internationellt sällskap

Sällskapet The Comparative and Continental Philosophy Circle består av framstående forskare inom fältet kontinental filosofi från USA, Kina, Japan och Europa. Det som förenar dem är den särskilda grenen inom filosofi som influerats av europeiska 1800- och 1900-talsfilosofer inom till exempel fenomenologi och existentialism. Det finns också en vilja att inom sällskapet jämföra den europeiska filosofin med tankar från japanska, kinesiska och sydamerikanska tankeströmningar.

Juryns motivering:

"Bestowed in recognition of pointing the way to a more inclusive and compassionate world and for a career promoting philosophy in it's global diversity".


Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Filosofi & religion

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-05-31