Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola tar plats i forskningsnätverk vid Cambridge

Södertörns högskola och Centre for Baltic and East European Studies i nätverket Baltic ingår sedan ett par veckor i Geopolitics Network vid Center for Geopolitics, universitetet i Cambridge. Ett spännande och viktigt steg för högskolans Östersjö- och Östeuropaforskning.

Student läser på en surfplatta

− Jag tror att CBEES och Södertörns högskola kommer kunna spela en mycket intressant roll i nätverkets arbete. Cambridge är ett viktigt universitet och forskningsprogrammet Baltic Geopolitics är väl ansett, inte minst genom professor Brendan Simms som är föreståndare Center for Geopolitics, säger Mark Bassin, professor i idéhistoria vid Södertörn högskola.

Geopolitik är en vetenskaplig disciplin som i korthet utgår från teorier som säger att staters agerande påverkas av landets naturliga och skapade förutsättningar. Centre for Geopolitics och särskilt programmet Baltic Geopolitical Programme verkar för att öka kunskapen om geopolitikens betydelse för Norden och Östersjöregionen, samt Storbritanniens roll i regionen. Nätverket som kopplats till centret består av lärosäten från Norden och länderna runt Östersjön, bland annat universiteten i Köpenhamn, Helsingfors, Vilnius, Island och Uppsala. Programmet leds av Charles Clark, tidigare brittisk inrikesminister.

− Geopolitik har flera olika dimensioner, det är en disciplin som diskuterar den samtida politiken, inte minst krig och konflikter. Men det finns också historiska och kulturella dimensioner och andra som kan kopplas till ämnen inom humaniora. Och det är framför allt här Södertörns högskola blir intressant, säger Mark Bassin.

Geopolitik vid Södertörns högskola

Via forskare som docent Carl Marklund, professor emeritus Thomas Lundén samt Mark Bassin själv, har geopolitiken en särskild plats vid Södertörns högskola. Inte minst genom deras intresse för en av geopolitikens förgrundsgestalter, Rudolf Kjellén (1864–1922). Han var professor i geografi och statskunskap och den som myntade begreppet geopolitik. 2021 kom boken Territory, State and Nation, där den hans tankar och teorier ses mer vår tids glasögon.

− Han var kontroversiell redan på sin egen tid på det vis att han var konservativ och reaktionär, och stark anti-liberal. Han var emot demokratin, för en demokrati i hans mening tänkte inte på tidigare och kommande generationer. Han tyckte inte heller om tanken av att en majoritet bestämde över en minoritet då han såg att arbetarklassen skulle dominera. Detta gillades av högern, sa Thomas Lundén, i samband med att boken släpptes.

Stärker Östersjö- och Östeuropaforskningen

Mark Bassin håller med sin kollega och säger att både Kjellén som forskare och teorierna kring geopolitik kommit att förknippas mycket med nazismen och andra auktoritära krafter.

− Jag tror absolut inte på hans teorier, lika lite som jag tror på fascismen. Men jag är idéhistoriker, jag är intresserad av hur hans teorier om tid, utrymme och politik, hur de tagits upp genom historien. Det är också aktuellt mot bakgrund av Rysslands agerade och invasionen av Ukraina, säger han.

För Södertörns högskola och forskningsprofilen Östersjö- och Östeuropa innebär nätverket ett utökat och fördjupat samarbete med andra forskare inom området, samtidigt som det är ett kvitto på att den forskning som bedrivs på högskolan idag håller hög internationell nivå.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Östersjö- och Östeuropa

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16