Dela

Facebook Mail Twitter

Ukrainska forskare välkomnas till Södertörns högskola

När Ryssland invaderade Ukraina tidigare i år stängde de samtidigt dörren för många forskare att utföra sitt arbete. Många europeiska universitet och högskolor bestämde sig snabbt för att erbjuda dem en plats vid sina institutioner. Så även Södertörns högskola. Nu har de första ukrainska forskarna kommit till Sverige.

Student läser på en surfplatta

Redan under hösten 2021 fattade Östersjöstiftelsen beslut om att inrätta ett stödprogram vid Södertörns högskola för riskutsatta forskare. Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina i februari i år fattades snabbt beslut om att utöka programmet. Nu är det praktiska arbetet med programmet i full gång och de första forskarna har kommit till högskolan.

− Programmet kom på plats väldigt snabbt tack vare gott samarbete mellan Östersjöstiftelsen och högskolan samt att vi har tidigare erfarenheter av att ta emot riskutsatta forskare via nätverket Scholars at Risk. Högskolan och stiftelsen ser stödprogrammet som ett långsiktigt åtagande för att skydda akademiker som är utsatta för risk i sitt hemland. Forskarna som kommer till Södertörns högskola kommer också stärka vår kompetens inom Östersjö- och Östeuroparegionen och främja högskolans nätverksbyggande, säger Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering och ansvarig för stödprogrammet.

Sex heltidstjänster

Programmet omfattar sex heltidstjänster under två år, vilket skiljer sig åt från många andra liknande stödprogram som ofta bygger på stipendier. Hittills har fem personer tagits in i programmet och de forskar inom ämnena engelska, historia, offentlig förvaltning, religion och statsvetenskap.

Raili Uibo är sedan i maj samordnare för stödprogrammet och hanterar flera av de praktiska frågor som uppstår. För även om personer som flytt från Ukraina faller under det så kallade massflyktingsdirektivet och ska erbjudas uppehålls- och arbetstillstånd är det mycket som måste ordnas. Inte minst det samordningsnummer som krävs.

− Även om de kommer att få tillstånd så kan de behöva vänta. Utan samordningsnummer så kan de inte börjar arbeta, de kan inte öppna bankkonto. Det är lite av en limboperiod. Under tiden kan vi från programmet hjälpa till med boende, hyra och annat praktiskt. Just kring boende har vi fått mycket hjälp från International Office på högskolan, säger Raili Uibo.

Stöd från programmet och företagshälsovården

De forskare som kommer till högskolan inom ramarna för stödprogrammet kommer, om de själva vill, erbjudas hjälp via företagshälsovården. Det kan till exempel handla om samtal med en psykolog.

Raili Uibo kom till Sverige och Södertörns högskola från Estland. Hon hoppas att hennes erfarenheter kan hjälpa de forskare som nu kommer hit.

− Det är mycket som man måste lära sig i kontakten med myndigheter, kring boende och sjukvård. Man måste lära sig hur systemet fungerar. Jag tror mina erfarenheter är en tillgång där, säger hon.

Stödprogrammet finansieras med medel från Östersjöstiftelsen, där Britta Lövgren är forskningsdirektör:

− Östersjöstiftelsen delar Södertörns högskolas oro över den situation som universitet och forskare befinner sig i efter Rysslands invasion av Ukraina. Att finansiera gästforskarprogrammet är ett angeläget sätt för stiftelsen att stödja fri forskning och forskarutbyte. Vi är tacksamma för Södertörns högskolas snabba agerande och för samarbetet kring programmet, säger hon.

För ytterligare information om stödprogrammet, kontakta Andreas Åkerlund eller Raili Uibo.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Östersjö- och Östeuropa

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-06-17