Dela

Facebook Mail Twitter

Hur drivs engagemang när världen brinner? Nytt forskningsprojekt söker svaren

”Hur” står i fokus när Dominika V Polanska, docent i sociologi, ska leda ett projekt som ska studera engagemang och drivkrafter hos olika medborgarrörelser runtom Europa. Hur uppstår engagemanget, hur utvecklas det över tid när det samtidigt tvingas verka i tider av svår kris? Projektet görs möjligt med finansiering från Östersjöstiftelsen på 24,4 miljoner kronor.

Student läser på en surfplatta

− Vi lever i en tid där auktoritära strömningar alltmer fått fäste, vi har befunnit oss i en pandemi och vi står inför en klimatkris. Hur utövar människor sina rättigheter i sådana kristider? Det vill vi ta reda på. Hur reagerar vi kollektivt, vad är det som driver engagemang och hur upprätthåller man de samarbeten som finns såväl lokalt som nationellt och internationellt står i fokus, säger Dominika Vergara Polanska, docent i sociologi vid Södertörns högskola.

Olika föreningar och organisationer studeras

Under de sex år som projektet väntas pågå ska forskarna bland annat studera hur olika föreningar och organisationer arbetar, vilka relationer skapas och vilken roll de spelar. De kommer också intervjua föreningsaktiva och aktivister samt genomföra dokumentstudier. Forskarna kommer också studera lokala, nationella och internationella initiativ och samarbeten. Länder som ingår i studien är Polen, Ungern, Rumänien, Serbien, Tjeckien och Sverige.

− Vi kommer på plats ser hur medborgargrupper och civilsamhällesorganisationer arbetar, genom så kallade deltagande observationer. Det handlar till exempel om klimataktivister, organisationer som driver boendefrågor, allas lika rätt till staden man lever i, kvinnorättsfrågor eller tillgången till mat, säger Dominika Vergara Polanska.

Finansieras av Östersjöstiftelsen

Projektet Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden har fått stöd från Östersjöstiftelsen inom ramarna för ett så kallat storprojekt. Det betyder att forskargruppen som söker måste bestå av minst fyra forskare med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser och till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Forskargruppen har beviljats drygt 24,4 miljoner kronor över sex års tid.

− Det som är intressant med det här projektet är att tidigare forskning utgått från en kontext och mall där civilsamhället i västvärlden är normen. Det är ovanligt att de här frågorna belyses utifrån ett östeuropeiskt perspektiv som går bortom denna norm. Flera av länderna bär dessutom på ett historiskt arv av auktoritära och repressiva stater. Hur man bygger tillit och solidaritet i en sådan kontext är ytterst intressant, säger Dominika Vergara Polanska.

Detta är en projekt finansierat av Östersjöstiftelsen som har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola. Nyligen presenterades de forskningsprojekt som beviljats finansiering för 2022. Läs gärna mer om dem hos Östersjöstiftelsen, Länk till annan webbplats.

Postdok-projekt

Camilla Larsson, Serious and with Poetic Powers: Polish Art Exhibited in Sweden from the Cold War Period up until Today. 2 220 000 kr

Anna-Karin Selberg, Industry of lies: How lies are transformed into reality in a Russian “troll-farm”. 2 685 000 kr

Ralph Tafon, Climate justice? Democracy, equity, capability, and power in Just Transition practice. 3 100 000 kr

Fredrik Valdeson, Language contact and language change in the Baltic Sea Region: The use of ditransitive verbs and the prepositions till and åt in Sweden Swedish and Finland Swedish. 2 657 000 kr

Två- och treåriga projekt

Alireza Behtoui, School Dropout and the Post-Dropout Trajectories of Young People in Sweden and Finland: A Longitudinal, Multi-Method Comparative Study. 5 874 000 kr

Caroline Hasselgren. A matter of transition? Working life trajectories and retirement behavior in post-socialist contexts across Central and Eastern Europe. 5 979 000 kr

Ekaterina Kalinina Sustainable Urban Development: Agency, Networks and Communication in uncertain times. 5 968 000 kr

Tora Lane Writing and Thinking at the Margins: A Philosophical Strategy to Resist Totalitarianism in Post-War Eastern Europe. 5 810 000 kr

Lars Lundgren A Sea of Data: Mediated temporalities of the Baltic Sea. 5 917 000 kr

Daniel Lövgren Organizing REKO: The Viability of a Local Food System in Finland, Sweden & Latvia. 5 651 000 kr

Katarina Mattsson Cruising the Baltic Sea: Nation, Gender and Sexuality in pleasure-based ferry traffic between Finland, Åland and Sweden. 5 990 000 kr

Linn Sandberg Imagining Queer Aging Futures: a study of LGBTQ aging in Estonia, Poland and Sweden. 5 986 000 kr

Thomas Sedelius Semi-Presidential Shifts in the Shadow of Russia: Executive Power and Party Behavior in Armenia, Georgia, and Ukraine. 5 641 000 kr

Liudmila Voronova The future of visual journalism in Finland, Russia, and Sweden. Working with photographs as visual truths. 5 772 000 kr

Yuliya Yurchuk From Sweden with love: circulation and interpretation of Ellen Key’s ideas about sexuality, love, motherhood, and education in the late Russian Empire and the early Soviet Union (1890-1930).
4 025 000 kr

Francesco Zavatti Strategies for Survival of Displaced Fascists: The Romanian Legionaries in the Western Hemisphere, 1945-1965. 2 632 000 k

Storprojekt

Dominika V. Polanska Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden. 24 456 000 kr.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Östersjö- och Östeuropa

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-11-22