Dela

Facebook Mail Twitter

Anna Maria Jönsson ny vice rektor på Södertörns högskola

Med en gedigen forskarbakgrund och med ett flertal ledande roller inom högskolan axlar nu Anna Maria Jönsson uppdraget som vice rektor med ansvar för forskning. 1 januari tillträder hon sin nya tjänst.

Anna Maria Jönsson framför betongvägg, vita pilar till vänster i bild som pekar åt vänster och snett uppåt. 

− Jag ser mycket fram emot detta och det är så klart väldigt roligt, säger Anna Maria Jönsson som sedan 2019 är professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Uppdraget som vice rektor innebär ett särskilt ansvar för forskningsfrågor vilket inkluderar en bred palett av arbetsuppgifter.

− Vi kommer till exempel framöver fortsätta arbeta med högskolans forskningsstrategi och profilområden. Vi har oerhört mycket bra forskning som pågår på högskolan med flera starka miljöer och vi ska inte vara så försiktiga med att faktiskt lyfta det, inte minst utifrån vår vilja att bli universitet. Samtidigt ska också alla utbildningsmiljöer vara forskningsförankrade. Det finns kort sagt tusen saker att fokusera på som vice rektor, allt från utveckling av våra forskarutbildningar till forskningskommunikation, open access och kompetensutveckling, säger hon.

Östersjö- och Östeuropaforskningen

En fråga som ligger högt upp på agendan är högskolans Östersjö- och Östeuropaforskning. Ett arbete hon ser fram emot att utveckla vidare tillsammans med Per Bolin, ny föreståndare på CBEES, och Östersjöstiftelsen. Ett exempel är hur olika projekt förankras och kuggar in i forskningsprofilen.

Anna Maria Jönsson kom till Södertörns högskola 2002. Då var hon fortfarande doktorand i ämnet journalistisk och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Två år senare disputerade hon och blev samma år anställd på Södertörns högskola där hon sedermera blev docent och sen professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Under åren har hon haft flera ledande roller inom högskolan som prefekt för Institutionen för kultur och lärande, rektorsråd för kvalitetsfrågor, samt ledamot och ordförande i rekryteringskommittén för samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik.

− Jag tycker jag har en god bild av verksamheten, även om den så klart alltid kan bli bättre. Men jag har i min forskning och undervisning arbetat med flera olika miljöer och institutioner. Sedan jag kom till högskolan har en stor del av mitt arbete varit tvär- och mångvetenskapligt, säger hon.

Samarbeten och nätverkande

Anna Maria Jönssons forskning kan sammanfattas i tre, delvis överlappande, områden:

  • Medier, journalistik och offentlighet
  • Mediestruktur och mediepolitik
  • Miljö- och vetenskapsjournalistik/kommunikation.

Hon har i sin forskning också intresserat sig för medborgarnas tillit och förtroende, både till medier och till forskning.

Nyckeln i mycket av det arbete som ligger framför henne tror hon är samarbete och nätverkande. Många utmaningar och frågor som ligger på bordet löses bäst tillsammans med andra. Förhoppningen är att jobba nära högskolans olika akademiska miljöer och andra lärosäten, men också med organisationer som Vetenskap & Allmänhet.

Utmaningar för akademin

På senare år har den akademiska friheten utmanats på flera håll i världen och i vårt närområde och politiska krafter vill ha större kontroll över universitet och högskolor.

− Man måste vara på tårna. Det finns helt klart saker som är oroväckande. I Sverige har regeringen betonat den akademiska friheten samtidigt som att det finns tendenser till att man ifrågasätter viss forskning. Vi behöver vara engagerade i det som händer och arbeta i nära kontakt med andra lärosäten, säger hon.

Tillträder januari 2023

Uppdraget som vice rektor inleds formellt 1 januari 2023. Förhoppningen är att delvis fortsätta med både forskning och undervisning, men i mindre omfattning än tidigare.

− Det känns viktigt att inte tappa ämnesmiljön. Samtidigt tycker jag att det ger mig mycket att få arbeta strategiskt med den här typen av uppdrag. Det kommer att ta lite tid att landa i den nya rollen men jag ser mycket fram emot det, avslutar hon.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-12-12