Dela

Facebook Mail Twitter

Roundtable: Vart är Ryssland på väg?

Världsläget efter Rysslands invasion av Ukraina har beskrivits som inledningen på ett nytt kallt krig. Men vad vet vi om Rysslands intentioner, vad tycker och tänker den ryska befolkningen och vem tycker sig Ryssland egentligen ligga i krig med? Det här är frågor som kommer att diskuteras under ett rundabordssamtal den 14 december.

Karta över östeuropa, jordglob

− Idag spekuleras det mycket om vad som händer i Ryssland. Jag skulle inte säga att det är någon järnridå än, men det upprättas definitivt brandväggar mellan Ryssland och omvärlden. Även om den offentliga debatten i Ryssland är kringskuren när det gäller kriget, finns det kanaler, tecken och information som går att avläsa för att förstå vad som händer i ekonomin, i maktens kretsar och i landet i stort, säger Tora Lane, forskningsledare på Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola och arrangören bakom rundabordssamtalet som fått rubriken: Where is Russia Going?

Till panelen är fyra forskare inbjudna, alla med olika perspektiv på vad som händer i Ryssland just nu och varför:

  • Ilya Viktorov, forskare i ekonomisk historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer – Stockholms universitet,
  • Matthew Blackburn, forskar i nationalism vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier – Uppsala universitet,
  • Yulia Gradskova, docent i historia vid Södertörns högskola och
  • Felix Krawatzek, statsvetare, från Youth and Generational Change at the Centre for East European and International Studies (ZOIS) i Berlin.

Tankarna på ett rundabordssamtal kommer från att frågorna runt Rysslands invasion vuxit sig allt fler under månaderna som gått, men svaren har det inte. Hur ska vi förstå vad Ryssland gör och vart är landet på väg?

− Detta är en fråga som är angelägen på flera olika sätt, inte minst för Sverige. Ryssland ser inte kriget som ett krig bara mot Ukraina utan också mot Europa och Nato och de har under senare år vänt sig alltmer från Europa. I Tyskland har det talats om en ny politisk epokvändning, säger Tora Lane.

Oppositionen i Ryssland

En annan fråga som ofta dyker upp är den om oppositionens roll i Ryssland.

− I svensk media, och kanske i media i väst i allmänhet, tycks det finnas en idé om ersättning för det politiska styret, eller regimen, i Ryssland idag. Visst finns det en opposition och oliktänkande, men hur brett är det, vilket utrymme kan det få och finns det några utsikter för förändring? Det är frågor som vi gärna vill dryfta på round table, säger hon.

Samtalet kommer beröra en lång rad aktuella frågor som framför allt utgår från vad vet vi och vad kan vi veta. Finns det någon inre splittring och hur ser den ut, hur kan vi förstå den de politiska och sociala processerna under kriget, vad tycker den ryska befolkningen? Välkomna den 14 december klockan 13.00, på plats på högskolan eller digitalt.

CBEES, är ett mångvetenskapligt forskningscentrum med uppdrag att stärka och utveckla Södertörns högskolas Östersjö- och Östeuropaforskning. CBEES har som målsättning att uppnå ett nationellt och internationellt genomslag för Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola och ett erkännande av högskolan som ett kunskapsnav för denna forskning.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Östersjö- och Östeuropa

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16