Dela

Facebook Mail Twitter

Utbildning för en hållbar framtid – hon söker svaren i religionsundervisningen

Hur ska vi förbereda våra barn för att rädda sin egen framtid? Den frågan ställer sig Viktoriia Chorna när hon beskriver sitt senaste forskningsprojekt där hon utifrån religionsundervisning tittar närmare på hållbar utveckling i svenska grundskolan under 1900-talet.

Porträttbild Viktoriia Chorva

− Jag studerar historien runt undervisning i hållbar utveckling, jag vill ta reda på hur det har sett ut. 1900-talet är intressant, för då började intresset för de här frågorna inom utbildningsvetenskapen. Till exempel med Ellen Key som sa att vi borde undervisa våra barn att bry sig om nästa generation, om våra resurser och vår planet, säger Viktoriia Chorna.

Rusta framtida lärare

Hon började sin karriär som lärarstudent och är utbildad grundskolelärare. Men tidigt insåg hon att hon kunde göra mer för läraryrket och rusta framtida lärare genom att gå vidare längs den akademiska vägen och bli forskare. Hennes intresse har oftast legat just kring frågor som rör utvecklingen och förståelsen för hur lärare bättre kan förberedas för att arbeta med barn.

− Under min karriär har jag bland annat tagit fram undervisningsmaterial för grundskolan. Jag har också arbetat med projekt där fick barn besöka en trädgård lära sig om växterna där och om deras roll i den ukrainska kulturen. Det handlar om att popularisera undervisning i hållbar utveckling, att bidra med värdefulla värderingar och utveckla positiva attityder mot naturen, säger hon.

Viktoriia Chorna kom till Södertörns högskola inom ramarna för Östersjöstiftelsens stödprogram för riskutsatta forskare. Här har hon fått anställning som forskningsassistent och är knuten till Institutionen för historia och samtidsstudier. I Ukraina arbetade hon på Bogdan Khmelnitsky Melitopol state pedagogical university.

− Det är intressant att studera hållbar utveckling utifrån religionsundervisningen för att det är ett så viktigt ämne i svenska grundskolan, särskilt för att Sverige är ett så mångkulturellt land. Och för att hållbar utveckling bland lärare här ses som en så global fråga, säger hon.

Flertalet forskningsprojekt i ryggen

Det är inte första gången hon tar sig an en forskningsfråga utifrån just religionsundervisningen. Sedan 2016 har hon varit med i ett projekt för unga forskare, finansierat av ukrainska staten, som handlar om hur olika religiösa grupper interagerar och kommunicerar med varandra i Priazov-regionen i östra Ukraina. Till listan över forskningsprojekt kan också läggas projekt om stöd och uppmuntran för elever med särskilda behov samt flertal internationella forskningsmöten som utbildningsprocesser i den moderna grundskolan. Nu ser hon fram emot att få utvecklas mer som forskare på Södertörns högskola.

− Under mitt professionella liv har jag ofta fått kombinera forskning och undervisning. Här får jag en chans att enbart fokusera på forskning. Här på Södertörn har jag redan fått många kollegor som kommer med goda råd och hjälper mig med sådant jag inte förstår med språket. Det är för övrigt också något jag siktar på, att lära mig svenska, säger hon.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16