Dela

Facebook Mail Twitter

Roundtable: Anti-krigsaktivism i Ryssland – är det möjligt?

Vilka möjligheter finns det egentligen att protestera mot kriget i Ryssland? Sedan invasionen i februari 2022 har Kreml gjort allt för att förhindra all form av anti-krigsaktivism. Demonstrationer är förbjudna och ordet krig i relation till Ukraina är bannlyst. Med det sagt finns de som sätter sig emot kriget. Vilka strategier kan de använda och vilka utmaningar står de inför? Det är ämnet för ett kommande roundtable arrangerat av CBEES 31 januari.

− Redan i början av Rysslands krig i Ukraina ville de ryska myndigheterna göra allt för att förhindra protester inom det egna landet. Ryska medborgare kan gripas bara för att de använt ordet krig i relation till Rysslands krig i Ukraina. Demonstrationer är helt förbjudna och många av de som är emot kriget har lämnat landet. Det är viktigt att förstå hur motståndet realiseras och organiseras i dessa mycket svåra förhållanden. Vi vill med rundabordssamtalet sätta ljudet på de här frågorna, säger Yulia Gradskova, docent i historia och forskningsledare på Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

För att diskutera anti-krigsaktivism har CBEES bjudit talare med erfarenhet från forskning, olika nätverk och digitala plattformar från organisationer skapade av ryssar utanför Ryssland. Det öppnar upp för diskussioner kring strategier, antikrigssolidaritet och de utmaningar aktivisterna står inför. Vilka taktiker fungerar och vilka är de största problemen?

Fokus i rundabordssamtalet fokuserar på olika aspekter av aktivism, särskilt feministiska krigsmotstånd och civilt motstånd i norra Kaukasus.

Deltagare:

  • Elena Rodina, fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap från Northwestern University. Tidigare sociopolitisk korrespondent, arbetar på en människorättsorganisation och bevakar utvecklingen av yttrandefrihets- och människorättsfrågor i Eurasien.
  • Irina Kosterina, fil.dr med erfarenhet från att utveckla gräsrotsinitiativ och arbeta med NGO:s. Grundare av projektet ‘Sustainable activism’.
  • Alexandra/Sasha Talaver, doktorand från CEU i Wien och Free University Berlin. Hon kommer att prata om Anti-War Resistance rörelse
  • Aktivist från Russians Against War in Sweden

Tid och plats:

31 januari, 16:00-18:00 – det går att delta på plats och digitalt
MB 505

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Östersjö- och Östeuropa

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16