Dela

Facebook Mail Twitter

Våra nya professorer gläntar på dörren till sin forskning – välkommen till SH Talks

Onsdagen 8 februari är det dags att uppmärksamma en del av den fantastiska forskning som bedrivs på högskolan. Ta chansen att träffa några av våra senaste professorer när de berättar mer om sin forskning inom litteraturvetenskap, miljövetenskap, religionsvetenskap och socialt arbete. Dagen bjuder också på hedersdoktorns föreläsning, ett förinspelat samtal med Julia Kristeva.

b

Den 8 februari får studenter, medarbetare och kollegor chans att träffa 2022 års installandi, det vill säga de professorer som ska installeras vid årets akademiska högtid, och veta mer om deras forskning. Är du nyfiken på hur islam etablerades i Sverige eller hur man kan läsa för att rädda världen? Vill du veta mer om välfärdsstatens utmaningar i en global värld eller forskning om och med sydamerikanska urfolkssamhällen?

− Våra nya professorer har så mycket spännande kunskap att dela med sig av. SH Talks ger alla som är nyfikna chansen att lära sig något nytt. Dessutom är det roligt att särskilt uppmärksamma en del av all den fantastiska forskning som pågår på högskolan, säger Stina Bengtsson, fakultetsnämndens ordförande och en av dagens två moderatorer.

I samband med SH Talks bjuder högskolan också in till hedersdoktorn Julia Kristevas föreläsning. I år tar föreläsningen formen av ett inspelat samtal mellan Julia Kristeva och Cecilia Sjöholm, professor i estetik. Tillsammans talar de om hennes forskning, liv och gärning. Samtalet följs av ett panelsamtal och avslutas med ett mingel utanför Svarta Lådan.

Programmet 8 februari i Svarta Lådan:

Moderator under förmiddagen: Nils Ekedahl, prorektor och docent i retorik

9.45 – 10.15 Ali Hajighasemi
Välfärdsstaternas utmaningar under globaliseringsprocessen

Under globaliseringsprocessen har den svenska välfärdsstaten vid sidan av andra europeiska välfärdssystem stått inför diverse utmaningar. Vilka är dessa utmaningar och hur olika europeiska välfärdsmodeller agerat för att bemöta dessa utmaningar?

10.30 – 11.00 Rickard Lalander
Underifrånperspektiv på motstånd, erkännande och rättigheter: Två decennier av forskning om och med sydamerikanska urfolkssamhällen

I detta föredrag kommer jag att sammanfatta erfarenheter från mitt etnografiska arbete med ursprungsbefolkningar, främst i andinska och amazoniska kontexter i Bolivia och Ecuador. Ett särskilt fokus läggs på hur lokalsamhällsbaserad kamp uttrycks både i termer av motstånd och anpassning till det omkringliggande samhället, i relation till exempelvis försörjningsgrund, rättigheter, kultur/identitet och politisk mobilisering. Dessutom kommer reflektioner över hur jag arbetar metodologiskt att inkluderas, inklusive för att belysa delar av min forskningsfilosofi.

11.00 – 13.00 Paus för lunch

Moderator under eftermiddagen: Stina Bengtsson, fakultetsnämndens ordförande och professor i medie- och kommunikationsvetenskap

13.00 – 13.30 Simon Sorgenfrei
När, var och hur etablerades islam i Sverige?

Islam och de olika uttryck religionen kan ta sig i Sverige är något som ofta diskuteras. Det framställs dessutom ofta att islam och muslimer är en relativt ny företeelse i Sverige. Men islam har en längre historia i Sverige än de flesta känner till. Inte heller dess etableringshistoria ser heller inte ut som de flesta tänker sig. Denna föreläsning berättar om när, var och hur islam etablerades i Sverige.

13.45 – 14.15 Ann Sofie Lönngren
Samtidighetens problematik – att läsa för att rädda världen

Relationen mellan ord och verklighet förefaller ha sysselsatt filosofin alltsedan tidernas begynnelse och är föremål för livaktig diskussion än idag. I detta föredrag problematiseras språkets inneboende tolkningspotential i relation till läsning som en politisk-estetisk aktivitet och litteraturläsarens etiska ansvar.

14.15 – 15.00 Fika

15.00 – ca 16.30 Hedersdoktorns föreläsning med efterföljande panelsamtal och mingel utanför Svarta Lådan.

Moderator: Stina Bengtsson, fakultetsnämndens ordförande och professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Paneldeltagare:
Cecilia Sjöholm, professor i estetik
Jakob Staberg, lektor i estetik, docent i litteraturvetenskap
Fanny Söderbäck, docent i filosofi

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-17