Dela

Facebook Mail Twitter

Ny rapport: Hyresgästers inflytande begränsat när hyran höjs vid renovering

Ett forskningsprojekt där Södertörns högskola ingår har undersökt hyresgästers inflytande i samband med stamrenoveringar i tre olika städer. Rapporten, som släpps den 20 februari, visar att de boendes inflytande är mycket begränsat och att Fastighetsägare kan utnyttja luckor i lagstiftningen för att genomföra chockartade hyreshöjningar.

Hyreshus

Forskningsprojektet, som pågått sedan 2018, har fokuserat på sådana renoveringar som sker i samband med stambyten. Stambyten räknas som underhåll av fastigheten och hyresvärden får därför inte lov att ta ut någon hyreshöjning för dessa. Men studien visar att hyresvärdarna kan använda luckor i lagstiftningen för att komma runt detta.

– Många hyresvärdar passar på att göra andra typer av åtgärder samtidigt. Om de åtgärderna kan klassificeras som standardhöjningar får man lov att höja hyran, säger Håkan Thörn som är professor i sociologi vid Göteborgs universitet och som har lett projektet.

Detta knep är något som utnyttjas av både allmännyttan och privata hyresvärdar. Enligt rapporten Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder kan hyran i värsta fall stiga med 120 procent.

Lag har "ingen bäring i praktiken"

Det finns dock lagar som ska säkerställa att hyresgäster har inflytande i frågor som rör renoveringar. 2002 infördes en lag som säger att hyresgäster måste godkänna renoveringar innan de görs.

– Även om möjligheten att inte godkänna en renovering brukar lyftas fram som ett skydd för hyresgästerna har det ingen bäring i praktiken. Om hyresgästen inte skriver på så tar fastighetsägaren ärendet till hyresnämnden, och där kan vi se att fastighetsägaren vinner i över 90 procent av fallen, säger Dominika V. Polanska som är docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola och medförfattare till rapporten.

Samråd fungerar dåligt

Sedan 2011 är hyresvärdarna skyldiga att bjuda in till så kallade "samråd" för att informera om och diskutera kommande renoveringar med de boende. Forskningsprojektet har undersökt hur dessa samråd organiserats och i vilken mån de resulterat i hyresgästinflytande. Forskarna har följt nio samrådsprocesser i Stockholm, Göteborg och Uppsala. De har också intervjuat hyresgäster, fastighetsbolag och representanter för Hyresgästföreningen. Rapporten, som är ett resultat av studien, visar att samrådsprocessen ofta fungerar dåligt och att dialogen handlar om tekniska detaljer kring renoveringen snarare än eventuella hyreshöjningar som är den viktigaste frågan för de boende.

Ett mer effektivt sätt att påverka hyreshöjningar verkar i stället vara att organisera sig utanför samrådet. Av de renoveringsprocesser som forskarna följt utbröt protester i alla fall utom ett.

– Ofta leder protesterna till att hyresvärden backar och sänker hyreshöjningen. Vanligast är att man introducerar valmöjligheter, att man får välja på olika "paket" som innebär olika renoveringar och nivåer av hyreshöjningar, säger Håkan Thörn.

"I grunden en politisk fråga"

I rapporten kommer forskarna med rekommendationer för att stärka hyresgästers inflytande. Rekommendationerna, som är uppdelade i tre delar, handlar om att förändra de strukturella och lokala förutsättningarna samt förtydliga regelverket kring hur samrådsprocessen ska gå till så att det leder till verkligt inflytande.

– I grunden är det här en politisk fråga. Vår viktigaste rekommendation är därför att införa en lagstiftning som stärker hyresgästers möjlighet till inflytande, säger Håkan Thörn.

I samband med rapportsläppet genomför forskarna paneldebatter med ansvariga politiker och företrädare för bostadsbolagen i två städer:

20 februari kl. 18.00-19.30 på Arena: Första Lång, Göteborg Länk till annan webbplats.

6 mars kl. 10.00-11.00 i Arenagruppens lokaler på Barnhusgatan 4, Stockholm (och digitalt) Länk till annan webbplats.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan forskare från Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Uppsala universitet.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-23