Dela

Facebook Mail Twitter

Välkommen på Tyresö historiedag

Den 12 maj är det åter dags för Tyresö historiedag. Programmet bjuder på föreläsningar om historia av bland annat forskare och författare och riktar sig framför allt till lärare, men också till en historieintresserad allmänhet.

– Det är intellektuell input med guldkant i slottsmiljö för historieintresserade, säger Håkan Blomqvist från Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Tyresö slott

Tyresö slott. Foto:Tyresö kommun

Tyresö historiedag anordnas sedan 2006 som ett samarbete mellan Tyresö kommun och Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. De senaste åren har även Nordiska museet medverkat som arrangör. Sedan starten för 18 år sedan har evenemanget bjudit på hundratals föreläsningar och lockat fler än tusen besökare, framför allt från lärarkåren men även från allmänheten.

Initiativet till Tyresö historiedag togs av den historieintresserade kommunpolitikern Mats Fält i samband med diskussionerna kring att införa historia som kärnämne i gymnasiet. I samarbete med Samtidshistoriska institutet har man anordnat ett program fyllt med föreläsningar framför allt av forskare från Södertörns högskola om olika ämnen som rör historia.

– Mats tänkte att här kan vi göra en insats genom att lyfta fram forskningsfronten och visa vad det forskas kring i historiesammanhang idag. Vi ville skapa ett intellektuellt andningshål, ett utrymme för input och en fortbildningsdag för lärare, säger Håkan Blomqvist, tidigare föreståndare för Samtidshistoriska institutet som varit med och anordnat historiedagen sedan 2009.

Utöver de föreläsningar som hålls av forskare bjuder Tyresö historiedag varje år in en inledningstalare som är mer känd för allmänheten. I år är den gästen författaren Ola Larsmo, tidigare ordförande i svenska Pen och författare av en lång rad böcker och kulturartiklar i Dagens Nyheter. Ola Larsmo ska tala på temat ”Sanning och lögner om rasbiologins historia”.

– Det ska bli väldigt spännande att höra Ola Larsmo tala om svensk rasbiologi. Han är ganska provokativ inom ämnet, då en vanlig uppfattning nu för tiden att den svenska rasbiologin skulle ha banat väg för den internationella och legat i spetsen med Rasbiologiska institutet. Ola Larsmo menar istället att detta varit en reklamkupp utformad för att få ekonomiskt stöd till institutet på 1920-talet, och att det fanns mängder av liknande institutioner i Storbritannien och USA som var större, säger Håkan Blomqvist.

Förutom Ola Larsmos tal kommer föreläsningar också hållas på ämnen som religion och politik i Ukraina, Arktis i förändring, trädgård och odling i religionernas värld, och att undervisa om antisemitism.

– Det är intellektuell input med guldkant i slottsmiljö för historieintresserade, sammanfattar Håkan Blomqvist.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Historia

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-06-12