Dela

Facebook Mail Twitter

Nätverksträff i det nystartade nätverket för IMER- och utbildningsfrågor

Sedan ett år finns det vid Södertörns högskola ett nätverk för IMER (Internationell migration och etniska relationer)- och utbildningsfrågor. Det har tillkommit dels för att lyfta dessa frågor vid lärosätet och samla forskare (och eventuellt praktiker framöver) nationellt, dels för att bidra till en gemensam plattform för lärarutbildning, socionomutbildning och polisutbildning vid lärosätet. Fredagen den 26 maj hölls den första större nätverksträffen med cirka 60 deltagare.

Nätverksträffen startade med en presentation av forskningen vid lärarutbildningen på Södertörns högskola. Niclas Månsson, professor i pedagogik, talade om "I fotspåren på framgångsrika unga". Därefter presenterades Migrationspolitikens huvudvärk - om asylsökande barns resiliens av Mehdi Ghazinour, professor i socialt arbete.

Programmet fortsatte med att Christina Rodell Olgac, docent vid lärarutbildningen, och Angelina Dimiter Taikon, adjunkt vid lärarutbildningen, pratade om Den romska minoriteten i skola och högre utbildning - hinder och möjligheter.

Eftermiddagen ägnades åt sonderande workshops för nätverkets vidare arbete. Vilka beröringspunkter finns? Hur går vi gemensamt vidare? Ett tema handlade om migranters och minoriteters möte med skola, socialtjänst och polis utifrån gruppernas erfarenheter, ett annat om civilsamhället och minoriteters röst. Dagen avslutades med reflektion och diskussion.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-05-30