Dela

Facebook Mail Twitter

Samverkan och säkerhet i fokus när Nato i Norden diskuterades

Säkerhetsläget i Norden och Baltikum förändrades över natt när Ryssland i februari 2022 invaderade grannlandet Ukraina. Ett och ett halvt år senare pågår fortfarande en humanitär katastrof med konsekvenser långt utanför Ukrainas gränser. Vad innebär det för oss som bor runt Östersjön att ett krig pågår i vår omedelbara närhet? Det var frågor som diskuterades vid konferensen Nato in the Nordics.

Foto av presentationsbild som visar en karta över Östersjöområdet som text till vänster i bild (ej läsbart)

— Rysslands krig i Ukraina är ett fruktansvärt krig i Ukraina. Men det är mer än så, det utspelas också i gråa zoner, i sociala medier, i politiska, ekonomiska och diplomatiska domäner och får konsekvenser långt utanför Ukraina. Efter Finlands och Sveriges historiska omsvängningar som ledde till snabba NATO ansökningar kan inget lägre heller sägas vara "business as usual", varken i Norden eller Sverige, säger Lotta Tillberg, avdelningsföreståndare vid Institutionen för polisiärt arbete (IPA) som arrangerade konferensen.

Mot denna bakgrund och Södertörns högskolas tradition av att vara en plats för vår tids kritiska samtal arrangerades Nato in the Nordics. Ett hundratal forskare bjöds in för att ta del av presentationer med teman som krisberedskap, samverkan och säkerhet, cyberutmaningar, civil-militära relationer och resilience. Arrangörerna var: Scandinavian Journal of Military Studies Länk till annan webbplats., Centrum för studier av militär och samhälle Länk till annan webbplats. och Institutionen för polisiärt arbete vid Södertörns högskola.

— Det är sorgligt att behöva konstatera att krig återigen finns i vårt närområde. Det kommer att påverka oss på olika sätt. Det är nu oundvikligt att krisberedskap och samverkan mellan olika delar i samhället kommer att bli allt viktigare, säger Lotta Tillberg.

På konferensen presenterade Centrum för studier av militär och samhälle resultatet av ett forskningsprojekt om samverkan och krisberedskap: Uppdrag samverkan – om konsten att samverka när det gäller. Länk till annan webbplats. I boken får läsaren träffa yrkesverksamma människor med samverkande uppdrag inom polis, räddningstjänst, militär, kommuner och regioner, diplomati som ställts inför svåra utmaningar och beslut.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-12