Dela

Facebook Mail Twitter

Pedagogikens dag 5 oktober kl. 13-16.30

Vilken betydelse har pedagogikämnet idag? Välkommen till en eftermiddag där bland annat skolkultur, elevers möjlighet till demokrati och pedagogiska utmaningar diskuteras.

Den 5 oktober klockan 13 inleder ämnessamordnare Anna Ambrose programmet med rubriken "Vilken betydelse har pedagogikämnet idag?"
Därefter följer:

 • 13.15-13.45 Pre-school dialogue: Pedagogy as a creative force in early childhood education – in English
  Masa Avramovic & Shelbi Taylor
  Learning from female pedagogues and scholars from former Yugoslavia and Sweden how education can lead a creative evolution of the play(ing) world. Dialogue between two doctoral theses from Department of pedagogy at Södertörns Högskola.
 • 13.50-14.20 Att delta i demokrati
  Claudia Schumann
  Den storskaliga, internationella studien International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) som genomfördes 2009, 2016 och 2022 av IEA presenteras och granskas. Utifrån studien och dess resultat diskuteras demokratibegreppet och elevers möjligheter
  till deltagande.
 • 14.20 – 14.40 Paus
 • 14.40-15.10 Skolkultur – vad är det?
  Lovisa Bergdahl
  Vad menas med metaforer som klassrumsklimat, skolanda och skolkultur? Går en skolkultur att empiriskt studera? Presentationen redogör för forskningsstudien ”Hur kan skolan utjämna ojämlika utbildningssituationer?” där fokus ligger på skolor som lyckas, mot alla odds. Vetenskaplig ledare: Alireza Behtoui, sociologi. Medarbetare: Elisabet Langmann och Lovisa Bergdahl, pedagogikämnet.
 • 15.15-15.45 Sloydtopia – estetiska och kulturella uttryck i slöjd
  Carolina Ekman
  Pedagogiska utmaningar i skolslöjdens skapande. En presentation av de insikter som lade grund för mitt avhandlingsprojekt.
 • 15.55-16.30 Paneldiskussion
  Moderator: Cecilia Ferm Almqvist

Programmet hålls i MB505 och är öppet för allmänheten, välkommen att föranmäla ditt deltagande till pedagogik@sh.se.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Forskning

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-27