Dela

Facebook Mail Twitter

Ukrainska tjänstemän och beslutsfattare utbildas på Södertörns högskola

Nyligen deltog ett 30-tal ukrainska tjänstemän och beslutsfattare inom offentlig sektor kursen ”Implementation of reforms in Ukraine and transnational cooperation in times of uncertainty”. En utbildning som gav kursdeltagarna verktyg för framtida reformarbeten i Ukraina.

Olena Shevtsova kom till Södertörns högskola och Förvaltningsakademin som gästforskare hösten 2022 inom ramarna för Östersjöstiftelsens stödprogram för riskutsatta forskare. Här har hon sedan dess arbetat och utvecklat tankarna kring hur man ska hantera reformer på internationell nivå när det råder stor osäkerhet. Inte minst genom att utforma en slags verktygslåda för hur metoderna kan användas.

Verktyg för framtiden

Det dröjde inte länge innan hennes forsknings omsattes i praktiska moment genom en utbildning för offentligt anställda tjänstemän, inte minst i hennes eget hemland Ukraina. Även Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning deltog i undervisningen.

– Syftet med kursen var att förbereda anställda inom offentlig sektor för att kunna hantera utmaningar de ställs inför under osäkra tider. Och hur de skapar möjligheter inom dessa begränsningar. Kursen gav dem praktiska verktyg för hur det ska implementera metoderna på ett effektivt sätt, säger Olena Shevtsova.

Deltagarna kom från flera olika delar av ukrainsk offentlig sektor så som regionala fackföreningar för, administration, civilsamhällesorganisationer och kommuner. Utbildningen pågick mellan 29 augusti och 3 oktober och ägde rum digitalt. Just denna gång kom deltagarna från Ukraina men Olena Shevtsova ser att den kan vara relevant för många andra länder, inte minst i Östeuropa.

Deltagarnas intryck

”Ämnet är viktigt utifrån dagens verklighet och framtida utveckling av Ukraina; utbytet av kunskap, erfarenheter och förmåga att ta sig an utmaningar inom offentlig sektor under osäkra omständigheter”, skriver en deltagare.

En annan håller med om ämnets relevans och vikten av att lära av andra. Men fyller också i:

”Programmet representerar ett viktigt steg för Ukraina, inte minst utifrån nuvarande utmaningar. Men det är också viktigt att komma ihåg att enbart kopiera från ett annat land inte alltid är det mest effektiva. Det är nödvändigt att anpassa de svenska erfarenheterna till den specifika ukrainska kontexten, och ta hänsyn till den historiska, kulturella och socioekonomiska bakgrunden”, skriver deltagaren.

Olena Shevtsovas bok Towards Stakeholder Partnership Theory in Public Administration Länk till annan webbplats. finns tillgänglig för nedladdning.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-10-04