Dela

Facebook Mail Twitter

Antologi inom medievetenskap vinner pedagogiskt pris

Antologin Medievetenskapens idétraditioner som flera forskare från Södertörns högskola medverkar i har vunnit Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforsknings pedagogiska pris 2024.

”Det känns roligt och hedrande”, säger Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och en av bokens redaktörer.

MKV antologi

Stina Bengtsson, Staffan Ericson och Fredrik Stiernstedt är redaktörer för antologin. Foto: Kristina Sahlén, privat, Anna Hartvig

Stina Bengtsson och hennes kollegor skrev boken med tanken att många av de frågor man ställer kring medier idag till stor del sett likadana ut över tid. Frågor som hur medierna formar vår kultur, hur vi förhåller vi oss till dem, och vad de betyder för demokratin är tidlösa och man kan lära mycket av hur dessa frågor diskuterats historiskt.

– Medier som teknologier utvecklas så snabbt att man därför ofta tror att man ständigt behöver nya teorier och metoder för att närma sig medierna. Vi blickar i stället bakåt för att se hur man teoretiserat och diskuterat kring medier i tidigare medielandskap utifrån en tanke att många av de frågor man ställer om medier är eviga. Så man behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan kan lära av, och bygga vidare på, sådant andra redan har tänkt, säger Stina Bengtsson.

MKV antologi

De flesta forskare vid medie- och kommunikationsämnet på Södertörns högskola har bidragit till boken, men även forskare från andra lärosäten och ämnen har medverkat. Varje kapitel kretsar kring en klassisk medievetenskaplig text som introduceras, förklaras och sätts in i sitt historiska sammanhang. På så vis ser man hur diskussionen om medier förts under större delen av 1900-talet. Det finns även en pedagogisk tanke med boken som används i undervisning på både grundnivå och avancerad nivå.

– En del av dessa äldre texter kan upplevas som svåra av studenter så boken är ett sätt att hjälpa dem att ta sig in i klassiska, teoretiska texter, utan att därför ersätta läsningen av klassiker, säger Stina Bengtsson.

Boken har använts och uppskattats av både studenter och doktorander och har nu även väckt intresse utomlands. Sommaren 2024 ska den därför komma i ut i engelsk översättning.

– Det känns förstås roligt att den används i så hög grad som den gör på många svenska lärosäten. Vi hoppas nu att den engelska utgåvan ska bli till nytta och glädje för studenter i den engelskspråkiga världen, säger Stina Bengtsson.

Boken Medievetenskapens idétraditioner Länk till annan webbplats. är utgiven av Studentlitteratur. Redaktörer är Stina Bengtsson, Fredrik Stiernstedt och Staffan Ericson, alla verksamma som forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforsknings pedagogiska pris tilldelas en person eller grupp som gjort betydande nationella eller internationella insatser för att sprida kunskaper om medie- och kommunikationsforskning i en pedagogisk kontext.

Motiveringen till årets pris lyder: Boken inbjuder till en fördjupad förståelse av det både det samtida och det framtida medielandskapet genom att introducera och diskutera 25 klassiska texter inom medie- och kommunikationsvetenskap. Genom ett tydligt pedagogiskt grepp där varje kapitel även placerar in den klassiska texten i ett historiskt och vetenskapligt sammanhang, uppmuntras läsaren att ta sig an originaltexterna. Detta gör att boken lämpar sig väl för studenter på grundnivå så väl som avancerad nivå.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Historia Läs mer om: Media

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-17